Nijmegen groeide vorig jaar met 1000 nieuwbouwwoningen

Nijmegen groeide vorig jaar met 1000 nieuwbouwwoningen

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen heeft vorig jaar 240 kavels verkocht en zijn er 1000 woningen opgeleverd. Daarnaast is er 5,25 ha bedrijventerrein verkocht. De verwachting voor dit jaar is dat het aantal kavels voor woningbouw fors zal oplopen tot ca. 1300 kavels.

Vanuit de grote projecten wordt 8,2 miljoen euro toegevoegd aan de saldireserve. Het risicoprofiel van het gemeentelijk grondbeleid is met 16,9 miljoen gedaald naar 47,4 miljoen euro. Dat staat in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) die het college van B en W heeft vastgesteld.

Grotere vraag dan aanbod

Ook in 2018 was er in Nijmegen een grotere vraag dan aanbod. De stad blijft sterk groeien en dat betekent oplopende prijzen en wachttijden. De realisatie van grondverkopen is volgens de gemeente in 2018 achtergebleven bij de verwachting door een langer durende voorbereiding. Door de toenemende vraag is er sprake van tekort aan onder andere materieel en personeel.

Ook in 2019 oplevering 1000 woningen

Op de woningmarkt is er sprake van een gespannen situatie. De vraag overtreft het aanbod. Het aantal nieuwbouwwoningen dat te koop staat is behoorlijk gedaald. In het Waalfront zien we de stijgende vraag terug in de grote afzet van nieuwbouwwoningen. In de Waalsprong zet deze stijging (nog) niet door vanwege de beperkte beschikbaarheid van bouwrijpe gebieden.

Nijmegen meldt dat er hard wordt gewerkt om in 2019 voldoende locaties bouwrijp te hebben in de Waalsprong. Voor 2019 wordt een totale uitgifte verwacht van 1300 kavels en 1000 opgeleverde woningen.

Meer bedrijventerrein verkocht

Vorig jaar is 5 ha bedrijventerrein verkocht in Bijsterhuizen en Mercuriuspark. Waar Bijsterhuizen al lang in de belangstelling staat was dit voor Mercuriuspark minder het geval; de economische ontwikkeling heeft hier aan bijgedragen. In 2018 is iets meer verkocht dan het verwachte jaargemiddelde van 4,3 ha.

Ook in 2019 verwacht ge gemeente Nijmegen 5 ha bedrijventerrein af te zetten. De komende drie jaar zijn er nog voldoende kavels beschikbaar om de economische groei mogelijk te maken. Om na die tijd weer voldoende beschikbaar aanbod te hebben, gaat Nijmegen in 2019/2020 de ontwikkeling van de Grift voorbereiden.

Detailhandel

In 2018 is de tender voor ontwikkeling van Hof van Holland fase 1 gegund aan AM/Van Wonen. Er is een voorstel aan de gemeenteraad gedaan voor de detailhandelsstructuur Dukenburg en is de planontwikkeling Meijhorst afgerond.

In 2019 zal naar verwachting de eerste fase Hof van Holland starten. De grondtransactie hiervoor wordt in 2019 afgerond.
Een andere belangrijke ontwikkeling in 2019 is de ontwikkeling van onder andere een bouwmarkt in Ressen. Fase 2 zal definitief een parkachtige inrichting krijgen.

Voortgangsrapportage Grote Projecten

De VGP geeft inzicht in de ontwikkelingen van de planexploitaties van de gemeente Nijmegen. Voorbeelden hiervan zijn de Waalsprong, Onderwijshuisvesting, Stationsgebied, de Bastei. Met de VGP legt de gemeente verantwoording af over de ontwikkeling van projecten op het gebied van wonen en stedelijke ontwikkeling. Met het VGP wordt het kader voor projecten in 2019 vastgesteld en de financiële effecten worden opgenomen in de Stadsrekening.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}