Nijmegen ontwikkelt speciale aanpak voor meest zorgbehoevende en meest overlast veroorzakende daklozen

Nijmegen ontwikkelt speciale aanpak voor meest zorgbehoevende en meest overlast veroorzakende daklozen

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen gaat een speciale aanpak ontwikkelen om de 15 dak- en thuislozen die de meeste overlast veroorzaken in de stad en de 15 dak- en thuislozen die de meeste aandacht op het gebied van zorg nodig hebben. Daarbij wordt met verschillende partijen, waaronder wooncorporaties, gekeken naar het creëren van een stabiele leefomgeving. Het is de uitkomst van een onderzoek naar dak- en thuislozen in Nijmegen dat uitgevoerd werd door RadarAdvies, dat uitwijst dat de grenzen van de huidige aanpak bereikt zijn.

Constante groep

Uit de bevindingen van RadarAdvies blijkt dat het om een tamelijk constante groep van 69 mensen gaat die structureel overlast veroorzaken, met name in het centrum en rond de Wedren. Hoewel de groep sinds vorig jaar al wat afgenomen zijn, concludeert RadarAdvies wel dat met het huidige beleid van de gemeente Nijmegen het maximale bereikt is. Daarom is een andere aanpak noodzakelijk. Daarbij gaat de gemeente zich richten op de 15 personen die het meeste overlast veroorzaken en de 15 mensen die de grootste aandacht nodig hebben op zorggebied. Twee personen vallen in beide groepen, waardoor het in totaal om 28 mensen gaat. Voor hen gaat de gemeente een speciale begeleider inzetten. Dat moet helpen om de overlast door de grootste overlastveroorzakers te verminderen en om de mensen die de meeste zorg nodig hebben daarbij goed te ondersteunen. Daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat een stabiele leefomgeving moet worden gecreëerd. Samen met IrisZorg, RIBW, Pro Persona en de woningcorporaties gaat de gemeente daarom op zoek naar mogelijkheden om toereikende woonvormen te creëren.

"Wooncorporaties voelen zich steeds meer maatschappelijk verantwoordelijk"

Buurtbewoners van het gebied waar veel overlast ervaren wordt, zijn volgens wethouder Grete Visser (D66) hierin meegenomen. “We hopen dat hiermee de overlast voor hen op den duur zal verminderen, als heeft de aandacht die het thema heeft gekregen de afgelopen tijd al voor wat vermindering van overlast gezorgd.” Het creëren van voorzieningen en woonvormen zal zeker deels in bestaande voorzieningen getracht worden. “We denken daarbij aan bijvoorbeeld Housing First of Binder (het voormalige Belastingkantoor, red.). Het goede nieuws is dat wooncorporaties zich steeds meer maatschappelijk verantwoordelijk voelen en mee willen helpen om voor iedereen een dak boven het hoofd te regelen. Het gaat zeker niet specifiek om reguliere huurhuizen, want zeker in een deel van de gevallen zal langdurig begeleid wonen noodzakelijk zijn.”

"Zullen altijd mensen blijven die op straat leven"

Burgemeester Hubert Bruls (CDA) is positief over de plannen, maar tempert wel de verwachtingen: “We moeten niet verwachten dat dit een wondermiddel gaat zijn. Over 2 à 3 jaar kunnen er weer andere mensen die voor veel overlast zorgen. Maar we verwachten wel dat we door deze groep strak te gaan volgen hiermee voor aanmerkelijk minder overlast en criminaliteit te zorgen. Dat zal voor alle betrokkenen al enorm veel helpen. Er zullen echter altijd mensen blijven die bepaalde delen van het jaar op straat leven.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}