Nijmegen profileert zich met thema ‘Old city, young vibe’

Nijmegen profileert zich met thema ‘Old city, young vibe’

NIJMEGEN – ‘Old city, young vibe’ is het nieuwe thema waarmee de gemeente Nijmegen zich de komende jaren wil profileren. Op deze manier wordt de slogan ‘Oudste stad van Nederland’ verweven met het karakter van Nijmegen als vernieuwende, creatieve en jeugdige (studenten)stad.

De gemeente Nijmegen is hier dinsdag mee naar buiten getreden. De term ‘Old city, young vibe’ wordt onderdeel van de Nijmeegse citymarketing, en dat is volgens de gemeente een proces van lange adem. Daarom zegt het college van B&W dat men zeker voor een periode van 10 jaar, dus tot 2030, zal vasthouden aan de nu gekozen richting.   

Uitvoeringsagenda

De gemeente Nijmegen heeft de Uitvoeringsagenda Citymarketing 2015 – 2018 geëvalueerd. Daaruit kwam naar voren dat er een aanscherping nodig is van de huidige twee speerpunten Oudste stad en Kennisstad.

De stad blijft zich profileren als oudste, want ook al heeft Nijmegen niet de fysiek historische verschijning van bijvoorbeeld Maastricht, de stad wordt wel herkend als oudste en dat zorgt voor een gevoel van trots, zo meldt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen.  

Mix

Onderzoek maakt ook duidelijk dat Nijmegen onder meer aantrekkelijk is, vanwege de mix tussen oud en nieuw. Daarin spelen evenementen, natuur of grote vernieuwingen in de stad, zoals de aanleg van het Rivierpark, een grote rol. Volgens de woordvoerder is met name voor bezoekers van buiten de regio de combinatie van deze aspecten een belangrijke drijfveer om naar Nijmegen te komen.

Verschillende partijen in stad en regio, zoals RBT Kan, Huis voor de Binnenstad en de Vierdaagsefeesten, pleiten ervoor om de term ‘Old city, young vibe’ als centrale uitgangspunt in de citymarketing op te nemen.   

Health & High Tech

Om talent en bedrijven aan te trekken, profileert Nijmegen zich al geruime tijd als Kennisstad, maar volgens onderzoekers onderscheidt Nijmegen zich zo onvoldoende van andere steden. Het is een te algemene term, die ook geldt voor iedere andere universiteitsstad.

De focus moet volgens de gemeente daarom liggen op datgene waar stad en regio op nationaal en internationaal niveau opvallen en groeimogelijkheden hebben. Daarom valt de keuze op Health & High Tech. Nijmeegse kennisinstellingen en bedrijven maken hier echt het verschil. Ook de term Health & High Tech valt onder het overkoepelende profiel Old city, young vibe.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}