Nijmegen: tekort van 1300 woonruimtes voor studenten

Nijmegen: tekort van 1300 woonruimtes voor studenten

NIJMEGEN – Nijmegen heeft op dit moment een tekort van 1300 eenheden wat betreft studentenhuisvesting. Tot 2027 zal de totale vraag naar studentenhuisvesting ongeveer 2200 woonruimten betreffen. Die conclusies trekt de gemeente uit de nieuwe uitkomsten van de Landelijk Monitor Studentenhuisvesting en de Lokale Monitor Studentenhuisvesting Nijmegen.

Huidige tekort

In de monitor wordt beschreven wat de verwachte groei van studenten de komende jaren zal zijn en ook wat het huidige tekort is. Het huidige tekort is ten opzichte van 2018 licht gegroeid van 1200 naar 1300 woonruimten. Nijmegen heeft op dit moment ongeveer 18.800 uitwonende studenten, waarvan er 17.100 in Nijmegen studeren.

Toekomstig tekort

De verwachting is dat het aantal studenten op de HAN licht af zal nemen en aan de Radboud Universiteit licht toe zal nemen in tot en met het studiejaar ’26- ’27. Omdat het aandeel uitwonenden op de RU hoger ligt dan op de HAN, groeit de vraag naar studentenhuisvesting licht met ongeveer 900 woonruimten. De totale vraag naar studentenhuisvesting is daarmee tot 2027 ongeveer 2200 woonruimten. De verwachting is dat het aantal internationale studiepuntstudenten de komende jaren ook blijft groeien. Voor deze doelgroep zijn 220 extra woonruimten nodig.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}