Nijmegenaren tevredener over huishoudelijke hulp, wel langere wachttijd

Nijmegenaren tevredener over huishoudelijke hulp, wel langere wachttijd

NIJMEGEN – Nijmegenaren waren in 2019 iets tevredener over huishoudelijke hulp die zij ontvingen vanuit een zorgorganisatie dan in 2018. Wel is de wachttijd in vergelijking met 2018 opgelopen. De tevredenheid van cliënten werd onderzocht door SDO Support.

Vervanging bij ziekte

Vaste afspraken worden naar behoren uitgevoerd, concludeert SDO Support, maar wel moet er  aandacht besteedt worden aan het vervangen van de huishoudelijke hulp in geval van ziekte. Bij slechts de helft van de cliënten wordt meestal of altijd voor een vervangende huishoudelijke hulp gezorgd. Dit is wél significant lager dan voorgaande jaren. Ook kan bij zorgaanbieders TVN Zorgt, T-zorg en Verian geconcludeerd worden dat minder vaak een vervangende huishoudelijke hulp ontvangen wordt bij HH2 (organisatie van het huishouden) dan bij HH1 (huishoudelijke werkzaamheden). Bij 40 procent van de cliënten wisselt de tijden waarop huishoudelijke hulp komt.

Langere wachttijd

De wachttijd voor cliënten vanaf het moment van het gesprek met de gemeente tot de daadwerkelijke start van huishoudelijke hulp was in 2019 langer dan in 2018. De cliënten die aangeven een wachttijd van 0 tot 2 weken te hebben, is met de helft verminderd. De groep cliënten die langer dan 2 weken wacht, is groter geworden.

Gemiddelde beoordeling

Over de huishoudelijke hulp zelf zijn cliënten tevreden. Gemiddeld gaven zij een 7,0 aan de zorgaanbieder. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (6,8) maar iets lager dan 2017 (7,5). Ook zijn cliënten tevredener over de kwaliteit van het schoonmaken in 2019 (7,9) dan in 2018 (7,7). Tot slot wordt de huishoudelijke hulp beoordeeld met een gemiddelde van 8,4, waar dit vorig jaar een 8,1 was.

Technische meting

De tevredenheid van de cliënten is ook terug te zien in de resultaten van de technische meting. Bij de zorgaanbieders Acteon, Eefke, Huize Rosa, Inis, Oud Burgeren Gasthuis, TVN Zorgt, T-zorg en Verian zijn alle controleonderdelen met een voldoende beoordeeld. De zorgaanbieders Elele en Interzorg hebben een onvoldoende voor het onderdeel vloeren. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat TVN Zorgt een verbetering heeft doorgemaakt ten opzichte van voorgaand jaar met betrekking tot het onderdeel sanitair.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}