Omgevingseffectrapport Omgevingsvisie Nijmegen bijna compleet

Omgevingseffectrapport Omgevingsvisie Nijmegen bijna compleet

NIJMEGEN – De milieueffecten voor de Omgevingsvisie Nijmegen zijn, op natuur na, goed beschreven in het aangepaste omgevingseffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeenteraad had de Commissie gevraagd het rapport opnieuw te beoordelen.

De gemeenteraad van Nijmegen wil een omgevingsvisie voor de stad vastleggen. De visie beschrijft het integrale langetermijnbeleid van de gemeente voor de fysieke leefomgeving met thema’s als energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, wonen, werken, mobiliteit, duurzaamheid en gezondheid. Voordat de gemeenteraad over de visie besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Aanpassingsadvies beschermde natuur

De risico’s voor beschermde natuur zijn niet beschreven in het rapport. Het gaat bijvoorbeeld over verstoring van vogels in het riviergebied en stikstofdepositie afkomstig van luchtverontreiniging door bouwwerkzaamheden. De Commissie adviseert daarom het rapport op dit punt aan te passen. Hierdoor kan ook deze milieu-informatie nog een rol spelen bij een besluit over de visie.

Aanbevelingen

De Commissie geeft tot slot een aantal aanbevelingen. Zo benadrukt zij dat, om het milieubelang ook in de toekomst een volwaardige plek te geven, het goed volgen (monitoren) van de kwaliteit van de leefomgeving belangrijk is.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}