Ook Drutense partijen willen overzicht van voor- en nadelen van fusie met Wijchen

Ook Drutense partijen willen overzicht van voor- en nadelen van fusie met Wijchen

DRUTEN – In navolging van de gemeenteraad van Wijchen willen ook Drutense partijen van hun college van B&W een overzicht van de voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie van de twee gemeenten. Druten en Wijchen werken sinds twee jaar met één ambtelijke organisatie, en de laatste tijd gaan er stemmen op om nu de volgende stap te zetten.

De indieners van de motie willen dus een uiteenzetting van de voor- en nadelen daarvan, met nadruk op de belangen van inwoners en maatschappelijke organisaties in Druten en Wijchen.

In vergelijking met de Wijchense motie is er in Druten een punt aan toegevoegd: de indieners willen een overzicht van mogelijke toekomstscenario’s, en een tijdspad daarbij. Het verzoek is om deze scenario’s vervolgens ook voor te leggen aan de gemeenteraad van Wijchen. De motie werd ingediend door Kernachtig Druten, Dorpslijst Afferden, Dorpslijst Deest, Dorpslijst Horssen, Dorpslijst Puiflijk/Druten Zuid en het CDA, en uiteindelijk gesteund door de voltallige gemeenteraad.

Grensverleggend

Indiener Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten, staat zelf positief tegenover een mogelijke fusie: “Wij zijn hier als Kernachtig Druten al heel lang mee bezig.” Worm wijst op het coalitieakkoord uit 2014 met de titel ‘Grensverleggend’. “Daarin werd al aangestuurd op één sterke gemeente in het Land van Maas en Waal. Wij zien daar een groot voordeel in.”

Net als alle andere fracties steunde ook Sociaal Maas en Waal de motie, maar vindt tegelijkertijd dat deze niet ver genoeg gaat. De partij wil inwoners en vooral maatschappelijke organisaties veel meer meenemen in het proces. Niet alleen in Druten en Wijchen, maar in de hele regio. Verder wil de partij de evaluatie van de ambtelijke samenwerking gebruiken om een duidelijker beeld te krijgen van de regionale invloed van die gezamenlijke organisatie. Fractievoorzitter Dini Uitdehaag: “We kunnen ons voorstellen dat je gezamenlijk meer inbreng kunt hebben, dan wanneer je dat als aparte gemeente doet. We willen graag weten of dat ook daadwerkelijk zo is.”

Burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld zegde namens het college toe volgende maand met een overzicht te komen met de visie van haar college op een fusie.

Dengé

We spraken Sociaal Maas en Waal-fractievoorzitter Dini Uitdehaag overigens vóór de raadsvergadering, waar zij zelf niet aanwezig was. Dat had te maken met de gezondheid van haar man, die in Kenia het dengé virus opliep, maar gelukkig inmiddels terug is in Nederland. Uitdehaag is onder de indruk van de gezondheidszorg in Nederland: “Er staat nu zoveel druk op de gezondheidszorg hier, en toch zien we dat het marcheert, óók voor iets heel anders dan corona. Ik vind dat een groot compliment waard.”

Het verhaal van Uitdehaag over haar man is hieronder te beluisteren:

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}