Openbare aanbesteding Railterminal Gelderland bij Valburg

Openbare aanbesteding Railterminal Gelderland bij Valburg

OVERBETUWE – Gedeputeerde Staten kiezen voor het starten van een openbare aanbesteding voor de aanleg en exploitatie van Railterminal Gelderland (RTG) bij Valburg. In een openbare aanbesteding kunnen marktpartijen inschrijven voor deze goederenoverslagplaats.

Hiermee hebben alle marktpartijen die geïnteresseerd zijn de mogelijkheid om mee te doen.

Marktverkenning

Een openbare aanbesteding is volgens de provincie de beste manier om tot realisatie van de Railterminal in de Overbetuwe te komen. De eerste stap in de openbare aanbesteding is nu een marktverkenning die inzicht geeft in de interesse van de markt. Naar verwachting is deze verkenning eind dit jaar gereed.

Inpassingsplan

Met het vaststellen van een ontwerp inpassingsplan hebben Gedeputeerde Staten in maart jongstleden een belangrijke stap gezet om realisatie van de railterminal ruimtelijk mogelijk te maken. De provincie verwerkt op dit moment de ingediende zienswijzen op het ontwerp inpassingsplan, zodat het definitieve inpassingsplan naar verwachting in het voorjaar ter vaststelling aan Provinciale Staten kan worden voorgelegd. De Railterminal Gelderland zal naar verwachting eind 2024 gerealiseerd zijn.

Duurzaam goederenvervoer

Railterminal Gelderland vormt een belangrijke stap in het beter benutten van de Betuweroute. Vervoer over het spoor is milieuvriendelijker dan over de weg, meent Provincie Gelderland. Met de aanleg van de railterminal levert de provincie een bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en sluit direct aan bij Europees beleid.

Op de railterminal kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Dit maakt de provincie nog aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe (Europese) bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid in heel Gelderland, zo meent het provinciebestuur.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}