Openbare en katholieke basisscholen in Heteren gaan fuseren

Openbare en katholieke basisscholen in Heteren gaan fuseren

HETEREN – Openbare basisschool De Klimboom en katholieke basisschool De Haafakkers in Heteren willen gaan fuseren. Het college van B&W van Overbetuwe maakte woensdag bekend dat men dit plan steunt.

Al een tijdlang is er sprake van een krimp van het aantal leerlingen op de basisscholen in Heteren. Het college verwacht dat deze daling voorlopig nog doorzet. Dat leidt onder meer tot leegstaande lokalen, financiële tekorten op de exploitatie en tot druk op beide schoolteams. Uiteindelijk is ook de kwaliteit van het onderwijs in het geding.

Samenwerkingsschool

De twee scholen worden zo kwetsbaar. Het opheffen of het langzaam laten leegbloeden van één van de scholen is geen optie, zo stelt het schoolbestuur Wonderwijs, waar beide scholen onder vallen. Want dan zou óf het openbaar óf het katholieke onderwijs uit Heteren verdwijnen.

Het is de bedoeling dat in de samenwerkingsschool straks de kernwaarden van zowel het openbaar als het katholiek onderwijs tot uitdrukking komt. De nieuwe school zou met ingang van 1 augustus 2020 van start moeten gaan. Daarmee verdwijnen de twee zelfstandige scholen. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}