OPINIE | Natuurlijk kreeg RN7 geen 2,4 miljoen

OPINIE | Natuurlijk kreeg RN7 geen 2,4 miljoen

NIJMEGEN – Persoonlijk hou ik er niet zo van als journalisten elkaar de maat nemen. Dat de ene gaat schrijven dat de andere z’n werk niet goed doet. Dat hoort niet. Moet je gewoon niet doen. Zeker niet als het over jezelf gaat. Daar moest ik aan denken toen ik zaterdagmorgen De Gelderlander las.

Daarin schreef de politiek verslaggever van de krant een verhaal over het raadsdebat dat de gemeenteraad van Nijmegen voerde over de bekostiging van de streekomroep. Zelf sprak ik aan het begin van de avond kort wat raadsleden toe, zodat zij met voldoende informatie van mijn kant het debat over de bekostiging konden gaan voeren. 

Financieel rapport

De krant beschrijft de discussie die die avond in het stadhuis werd gevoerd. Op dezelfde krantenpagina wordt in een kadertje financieel rapport opgemaakt. De verslaggever pakt daar de afgelopen negen jaar (waarom wordt niet duidelijk) en somt op wat er zoal betaald is aan…. Ja, aan wat eigenlijk? Negen jaar geleden bestond RN7 nog niet en zwaaiden volstrekt anderen de scepter over een volstrekt ander mediaproduct: RTV Nijmegen 1, om precies te zijn. “In 2013 droeg de gemeente 83.860 euro bij aan verhuizing en inventaris, en 175.000 euro aan de verbouwing van de radio- en tv-studio”, aldus de krant. 

Subsidie voor 2020

Mij is volstrekt onduidelijk waarom dit bedrag wordt aangehaald en wat dat te maken heeft met de toekenning van de subsidie voor 2020 en verder. In 2013 is ook subsidie toegekend aan Doornroosje en ik maak me sterk dat dat bedrag niet wordt opgevoerd in de verslaggeving over de huidige financiële situatie van de Nijmeegse poptempel. Ook de opstartsubsidie van Arthouse LUX is anno 2020 terecht volkomen irrelevant voor het huidige subsidiebeleid van de Gemeente Nijmegen. 

Rekensom

Maar zodra de verslaggever een optelsom maakt van het Nijmeegse geld dat al naar lokale media ging (want er was ook nog N1, voordat RN7 het daglicht zag) maakt hij een fout. Lokale omroepen worden in Nederland namelijk gefinancierd vanuit het gemeentefonds dat onder toezicht staat van de minister van Binnenlandse Zaken, dat is dus geen Nijmeegs geld. Dat bedrag is vastgesteld op 1,28 per huishouden. Gemeenten fungeren als doorgeefluik van dit geld, dat vanwege de zorgplicht van gemeenten aan de ‘lokale publieke media-instelling’ moet worden toegekend. De Gelderlander ziet dat anders en komt, met wat rommelwerk, tot een bedrag van 2,4 miljoen euro: geld dat door drie verschillende organisaties is opgesoupeerd, maar wel onder de streek van de Gelderlanderrekensom terecht komt, nota bene onder de noemer van Nijmeegse subsidie. “Bezien over negen jaar heeft Nijmegen zo'n 2,4 miljoen euro subsidie verstrekt aan RN7”, zo sluit de krant af. Volstrekte onzin, dus. 

Tot slot

RN7 kreeg wel degelijk Nijmeegs geld. De afgelopen vier jaar kreeg de streekomroep in oprichting per jaar 180.000 euro extra (!) van Nijmegen, bovenop de 1,28 euro van de minister. Met dat geld is RN7 uit de startblokken gestoven en heeft de kwaliteitsslag doorstaan die hoort bij de professionalisering die de streekomroep vereist. Dat heeft de Gemeente Nijmegen 720.000 gekost. Eén telefoontje naar mij was voldoende geweest om deze uitglijer te voorkomen. De échte rekensom levert namelijk een heel andere kop op dan die de krant boven het kader schreef: 2,4 miljoen euro over 9 jaar. Dat is moedwillig een hoog bedrag willen noemen, zonder dat daar aanleiding toe is. Daar heb ik wel een woord voor, maar dat zal ik hier niet noemen. Journalisten moeten elkaar immers niet de maat nemen.

Raymond Janssen
directeur

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}