Oppositie gemeenteraad Beuningen eist excuses coalitie

Oppositie gemeenteraad Beuningen eist excuses coalitie

BEUNINGEN – De brief waarin de provincie Gelderland de gemeente Beuningen mededeelt dat de begroting 2019 een onvoldoende krijgt, heeft dinsdagavond in de Beuningse gemeenteraad geleid tot felle discussies.

De oppositie deed een oproep aan de coalitiepartijen om excuses aan te bieden over hun reactie na de laatste begrotingsvergadering. De oppositiepartijen stemden destijds tegen de begroting, waarna de coalitiepartijen termen gebruikten als “onbegrijpelijk en onverantwoord”.  Ook toonde men zich “geschokt” over het stemgedrag van PvdA, SP, GroenLinks en D66.

Begroting niet in evenwicht

De linkse partijen voelen zich nu gesteund door de provincie, die de begroting in de brief “niet structureel en reëel in evenwicht” noemt.

De coalitiepartijen waren echter geenszins bereid om excuses aan te bieden. VVD-fractievoorzitter Karin Janssen erkende dat het een “stevige brief” was van de provincie. “Ik zie niet in waarom wij excuses zouden moeten aanbieden,” zo sprak zij.

BN&M-raadslid Bert Jeurissen sloeg een andere toon aan. “Wij zijn geschrokken van de niet mis te verstane bewoordingen, zoals de provincie zich uitte in de brief,” zo sprak Jeurissen. Ook hij ging echter niet in op het verzoek om excuses uit te spreken.

Meest lichte vorm toezicht

Wethouder Henk Plaizier, verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën, verklaarde dat hij met betrekking tot de begroting 2019 weinig opties had. Hij wees er op dat de provincie elk jaar een brief schrijft met een beoordeling en dat Beuningen nog altijd gewoon onder de meest lichte vorm van toezicht staat.

Als het allemaal zo erg zou zijn, dan zou de provincie Beuningen wel onder strenger toezicht hebben gesteld, verklaarde hij aan de raad. “De provincie wijst, in haar taak als toezichthouder, onze gemeente op een aantal zaken,” zo interpreteerde wethouder Plaizier de brief. Hij zei er vertrouwen in te hebben dat de gemeente nog in deze collegeperiode positieve cijfers gaat schrijven.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}