Overbetuwe onderzoekt wat er leeft onder de inwoners

Overbetuwe onderzoekt wat er leeft onder de inwoners

OVERBETUWE – De gemeente Overbetuwe start een grootschalig onderzoek naar wat er leeft onder de inwoners en hoe zij het wonen en leven in hun buurt ervaren.

Een van de onderdelen van het onderzoek is een enquête onder 6300 inwoners. Zij ontvangen in de week van 19 augustus een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête.

Het onderzoek moet er volgens het college van B&W toe bijdragen dat de gemeente een beter inzicht krijgt wat er speelt onder de inwoners. Dat inzicht moet uiteindelijk bijdragen in een leefbare en veilige woonomgeving voor iedereen, zodat mensen prettig kunnen wonen en samenleven.

Dorpsagenda

De gemeente betrekt in het onderzoek ook de beschikbare cijfers over gezondheid, werk, onderwijs en bevolkingsopbouw. Ook gaat de gemeente uitgebreid praten met onder andere politie, basisscholen, woningcorporaties en welzijnswerk.   

Alle informatie bij elkaar moet straks per dorp en per wijk leiden tot een overzicht van kansen en kwetsbaarheden. Dit zal vervolgens uitmonden in een zogenoemde dorpsagenda van inwoners, organisaties en gemeente.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}