Partij voor de Dieren behaalt overwinning én slaat modderfiguur

Partij voor de Dieren behaalt overwinning én slaat modderfiguur

NIJMEGEN – De Partij voor de Dieren is er bij haar debuut in de Nijmeegse gemeenteraad in geslaagd om zowel een overwinning te boeken als een modderfiguur te slaan. De partij diende twee moties in: de eerste om dierenwelzijn onder te brengen in de portefeuille van één van de wethouders, en de tweede om een dierenwelzijnsnota op te stellen.

Fractievoorzitter Michelle van Doorn vroeg voor de eerste motie om een hoofdelijke stemming om te peilen welke raadsleden voor en tegen dierenwelzijn stemmen. Zij riep daarbij de hoon van de rest van de gemeenteraad en burgemeester Bruls over zich af. De motie werd echter wel, zonder hoofdelijke stemming, aangenomen.

Onhandig

Ook het proces rondom de tweede motie, over een dierenwelzijnsnota, verliep onhandig. Het voorstel kon bij GroenLinks en D66 op steun rekenen, mits de motie aangehouden zou worden tot er op een later moment dieper op ingegaan kon worden. Daar was de Partij voor de Dieren in eerste instantie niet voor te porren. Er was off-the-record gesprek tussen Van Doorn en April Ranshuijsen (GroenLinks) voor nodig om de motie tóch nog niet in stemming te brengen. Voorwaarde was wel dat er voor de zomernota aandacht voor zou zijn. Wat, zoals burgemeester Bruls opmerkte, toch echt aan de Partij voor de Dieren zelf is.

Verwijten

Van Doorn kreeg verschillende verwijten naar haar hoofd geslingerd bij het verzoek tot een hoofdelijke stemming voor de motie over het toevoegen van dierenwelzijn aan de portefeuille van een wethouder. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft gaf aan dan níet voor de motie te stemmen. Wendy Grutters (Stadpartij DNF) merkte op dat het er op leek dat Van Doorn tegenstemmers aan de schandpaal wilde nagelen. Burgemeester Bruls noemde de actie ‘manipulatief’, een verwijt dat Van Doorn verwierp. De steun van GroenLinks voor de motie past volgens Ranshuijsen in het beleid. Volgens is haar het namelijk al ondergebracht bij een wethouder.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}