Partijen bezorgd over Regionale Energiestrategie (RES) provincie

Partijen bezorgd over Regionale Energiestrategie (RES) provincie

WIJCHEN – Zes lokale partijen uit de regio maken zich zorgen in hoeverre de Regionale Energiestrategie (RES) van de provincie de besluiten van de gemeenteraden over de energietransitie gaat doorkruisen. Eén van die zes partijen, Kernachtig Wijchen, heeft inmiddels raadsvragen gesteld aan het college van B&W van Wijchen.

Volgens de zes partijen lijkt de RES van de provincie de gemeentelijke afspraken over duurzaamheid links en rechts in te halen. Daarom zijn de zes lokale partijen ongerust dat dit ten koste gaat van het plaatselijke draagvlak voor gemeentelijke besluiten over de energietransitie.

RES-regio

Wat betreft de RES is Nederland opgedeeld in regio’s. Zo is er de regio Arnhem-Nijmegen met 17 gemeenten, waaronder Heumen, Wijchen, Beuningen, Druten en West Maas en Waal. Binnen een RES-regio werken gemeenten samen met onder meer de provincie en het waterschap. Zo’n RES-regio probeert keuzes te maken over de energietransitie, mede omdat dit vaak over de gemeentegrenzen heen gaat.

De zes lokale partijen uit de bovengenoemde vijf gemeenten hebben regelmatig overleg met elkaar over regionale onderwerpen. Naast Kernachtig Wijchen zijn dat BN&M uit Beuningen, Democraten gemeente Heumen, Dorpslijsten Druten, Federatie Dorpslijsten West Maas en Waal, en Kernachtig Druten.

Nijmegen heeft weinig ruimte

Kernachtig Wijchen vraagt zich af of de RES van de provincie de bevoegdheid heeft om, bovenop de nu voorbereide en soms al genomen raadsbesluiten, aanvullende taakstellingen over duurzaamheid aan de gemeente op te leggen.

Een grote gemeente als Nijmegen heeft weinig ruimte voor windmolens en zonnepanelen. Omliggende kleine gemeenten met relatief veel buitengebied zullen daarom Nijmegen moeten helpen. Kernachtig Wijchen wil nu weten hoeveel extra duurzame energie er moet worden opgewekt in de buitengebieden van de kleine gemeenten om Nijmegen te compenseren.

Kernachtig Wijchen heeft ook zijn twijfels in hoeverre de gemeentelijke besluiten worden meegewogen binnen de RES.   

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}