Plan voor hofjeswoningen voor senioren in Ewijk

Plan voor hofjeswoningen voor senioren in Ewijk

EWIJK – Als er voldoende belangstelling voor is, dan komen er hofjeswoningen voor senioren in Ewijk. De gemeente Beuningen wil het gebied rondom MFA ’t Hart eindelijk gaan volbouwen, zodat dit dorpshuis niet meer buiten de bebouwde kom staat. Dit wordt de ontwikkellocatie ‘Den Elt-Ewijk’ genoemd.

Naast de hofjeswoningen, volgens het zogeheten concept Knarrenhof, moeten in het gebied ook vrije sector huurwoningen komen, met een huur van 700 tot 900 euro. Verder wil de gemeente daar vrije kavels verkopen voor vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen.

Hoogwaardige isolatie

Alle woningen worden duurzaam en klimaatvriendelijk gebouwd en niet aan het gasnet aangesloten. De vrije sector huurwoningen worden ook voorzien van zonnepanelen en warmte-terugwininstallatie. Bovendien worden ze hoogwaardig geïsoleerd.

In de hofjeswoningen in het Knarrenhof kunnen ook een aantal jongeren wonen. Deze levensloopbestendige woningen zijn bedoeld voor senioren die zelfstandig willen wonen, maar toch ook nauw contact met de buren willen onderhouden.

Samen ontwikkelen

De opzet is dat de toekomstige bewoners de hof gezamenlijk ontwikkelen. Uit marktonderzoek blijkt dat er in Beuningen veel behoefte is aan levensloopbestendige woningen.

Alle plannen bevinden zich nog in het beginstadium. Zo moet er nog een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld en een overeenkomst worden afgesloten met een projectontwikkelaar. Ook moet de gemeente nog afspraken maken met de stichting Knarrenhof.   

Op het terrein naast mfa ’t Hart zou enkele jaren geleden Huize Petronella worden gebouwd, maar dat project is nooit van de grond gekomen. Het was de bedoeling dat daar groepswoningen voor dementerenden zouden komen.  

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}