Portaal en gemeente Nijmegen starten huisvestingspilot voor jongeren die ondersteuning behoeven

Portaal en gemeente Nijmegen starten huisvestingspilot voor jongeren die ondersteuning behoeven

NIJMEGEN – Wooncorporatie Portaal stelt bij wijze van een pilot wooneenheden beschikbaar aan jongeren die hulp nodig hebben met zelfstandig worden en budgetbeheer. Portaal komt om te beginnen met 59 wooneenheden, die op het moment dat ze beschikbaar komen worden ingezet voor deze doelgroep. In eerste instantie gaat het om wooneenheden bij Doddendaal en het Mariaplein in Nijmegen. Hierover ondertekende men dinsdag een convenant met wethouder Grete Visser (D66).

Huisvestingproblematiek

In verband met onder andere de huisvestingsproblematiek rondom de kwetsbare jongeren rond de leeftijd van 18, heeft woningcorporatie Portaal een voorstel gedaan om een pilot op te zetten om een deel van hun woningen, onder bepaalde voorwaarden, beschikbaar te stellen voor deze doelgroep. Het jongerenproject voorziet in tijdelijke huisvesting van jongeren waarbij zij ondersteuning en begeleiding ontvangen in de aanvangsfase en budgetbeheer voor een periode van minimaal een jaar. De pilot loopt vooralsnog tot 1 januari 2022, maar kan verlengd worden met vijf jaar.

Convenant

Portaal heeft hiervoor een convenant afgesloten met de gemeente. Hierin zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot de doelgroep en de begeleiding op zowel sociaal als financieel gebied. Het gaat om cliënten van de Werkgroep Bijzondere Bemiddeling (WBB) en jongeren die via de gemeente en bureau Schuldhulpverlening ondersteuning krijgen bij het beheer van hun financiën. De jongeren, die in de leeftijd van 18 tot 23 moeten zijn, moeten hier dan ook aan meewerken. Portaal zet een sociaal beheerder in om onder andere de relatie met de buurt te onderhouden. Als de pilot goed verloopt is de wooncorporatie bereid om te kijken of ook jongeren met een zwaardere problematiek via dit convenant gehuisvest kunnen worden. Hierover moeten dan nadere afspraken gemaakt worden.

'Kunnen een hoop zorgproblemen oplossen'

‘Goede en betaalbare huisvesting voor de Nijmeegse kwetsbare jongeren is een schaars goed’, zegt wethouder Grete Visser. ‘We zijn dan ook blij met het aanbod van Portaal dat zij een deel van hun woningen beschikbaar willen stellen als laagdrempelige voorziening voor deze doelgroep. Het betreft jongeren die al wat Wmo-begeleiding hebben, problemen met geld om te gaan of jonge statushouders die een kleine opstap nodig hebben in de Nederlandse maatschappij. We kunnen in potentie een hoop zorgproblemen oplossen door een woning aan te bieden. De deelnemers moeten zelf de kans verzilveren en daarna laten zien dat ze zelfstandig kunnen wonen en zelfstandig leven hun kunnen leiden. Het is niets vreemds, met achttien ben je nog niet volwassen. De een is verder dan de andere. Het ligt er maar aan wat er op je pad komt. Het gaat om welke ondersteuning iemand nodig heeft om een gelukkige Nijmegenaar te worden. Het is mooi dat een woningbouwcorporatie op deze manier sociale verantwoordelijkheid neemt.’

Duwtje in de rug

‘Het gaat dus niet per se om jongeren die al zware begeleiding krijgen,’ vertelt Marlou Niewold, manager Volkshuisvesting bij Portaal, ‘maar juist om jongeren die een duwtje in de rug nodig hebben om zelfstandig te worden en hun plek in de samenleving te vinden. Hoe mooi is het als je mensen iets kunt bieden om hun autonomie te behouden en onderdeel te kunnen laten zijn van de samenleving?’ Niewold benadrukt dat het niet gaat om jongeren die een prikkelarme omgeving nodig hebben. Wel is er sprake van maatwerk. ‘Het gaat niet om de indicatie, maar om de mens. Wat heeft deze persoon precies nodig?’

Wooneenheden

De wooneenheden in Doddendaal betreffen zelfstandige units. Aan het Mariaplein is sprake van zeven units met elk vier kamers waarbij faciliteiten worden gedeeld. ‘Men moet daar de verantwoordelijkheid zelf nemen voor elkaars leefbaarheid’, zegt Niewold. ‘Nieuwe intreders krijgen wat extra aandacht.’ Het is mogelijk dat er elders in de stad ook nog locaties komen voor dit project. ‘Afhankelijk van wat er vrij komt kunnen we elders nog plek bieden. We starten zodra de eerste woningen beschikbaar zijn.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}