Privacywet belemmert gemeenten bij bestrijding ondermijning

Privacywet belemmert gemeenten bij bestrijding ondermijning

REGIO – De huidige privacywetgeving belemmert gemeenten bij de bestrijding van ondermijnende activiteiten. Vanwege privacybescherming mogen de verschillende afdelingen binnen een gemeente geen onderlinge informatie uitwisselen.

“Daar maken criminelen momenteel echter dankbaar gebruik van,” zo zeggen de regioburgemeesters in een brief aan de Tweede Kamer.  

Ons land telt een tiental regioburgemeesters, die het gezag vertegenwoordigen wat betreft openbare orde en handhaving. De tien regioburgemeesters komen overeen met de tien eenheden van de Nationale Politie.

Bruls regioburgemeester Oost-Nederland

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is de regioburgemeester namens Oost-Nederland. In de brief worden enkele voorbeelden genoemd hoe de privacywetgeving een goede uitwisseling van informatie tussen gemeentelijke afdelingen tegenhoudt. Zo kan het gebeuren dat iemand gemeentelijke subsidie krijgt, van wie een andere afdeling weet dat die persoon zich niet houdt aan de wet- en regelgeving.   

Het kabinet noemt het aanpakken van ondermijning een speerpunt van beleid. De regioburgemeesters vinden het daarom onbegrijpelijk dat dit probleem zo weinig urgent lijkt te worden opgepakt vanuit Den Haag.

‘Out of the box’ meedenken

De brief is een reactie op een voorstel van de Raad van State om de gemeenten onder meer te helpen via workshops. De regioburgemeesters constateren echter dat het voorstel van de Raad van State voortborduurt op een type beleid, dat de afgelopen vijf jaar weinig heeft opgeleverd.

Volgens de regioburgemeesters nestelt de ondermijnende criminaliteit zich in de haarvaten van onze samenleving. Om daar goed tegen te kunnen optreden, moet alle beschikbare informatie bij een gemeente zoveel mogelijk aan elkaar worden gekoppeld.

Dat vraagt om “inventief en ‘out of the box’ meedenken”, zo stellen de regioburgemeesters. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}