Proef met eenrichtingsverkeer in Hees in strijd tegen sluipverkeer

Proef met eenrichtingsverkeer in Hees in strijd tegen sluipverkeer

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen gaat in december een proef uitvoeren met eenrichtingsverkeer in een aantal straten in Hees. Daar wordt met name de Voorstadslaan veel gebruikt voor sluipverkeer. De weg kent een hoge verkeersdruk, maar is niet als doorgaande weg bedoeld. Ook worden er in de loop van het jaar een aantal andere fysieke maatregelen getroffen.

Veel sluipverkeer

Bewoners van de Voorstadslaan ervaren een sterke toename van het autoverkeer na de gewijzigde aansluiting van de Wolfskuilseweg op de Energieweg en de openstelling van de Oversteek. De gemeente Nijmegen heeft daarom in 2017 een focusgroep in Hees opgestart en samen met de focusgroep onderzoek gedaan naar sluipverkeer. Dat onderzoek heeft vastgesteld dat vooral op de Voorstadslaan, de Tweede Oude Heselaan en de Schependomlaan het probleem van sluipverkeer zich voordoet. Driekwart van het autoverkeer op deze routes heeft geen herkomst of bestemming in de woonbuurt. “Op de Voorstadslaan rijden circa 6.500 motorvoertuigen per dag”, aldus het college. “Dit is verkeerskundig niet in overeenstemming met een 30 km/u-weg. Daarnaast wordt er vaak te hard gereden. Een analyse in Google Maps toont aan dat voor een aantal relaties in Nijmegen de routes door de wijk heen zowel korter als sneller zijn. Maatregelen die de reistijd van de sluiproutes door de wijk verhogen zullen daarom effect hebben.”

Fysieke aanpassingen

Verschillende maatregelen zijn al in ontwikkeling of komen binnenkort in ontwikkeling. Er is reeds een snelfietsroute op de Schependomlaan gerealiseerd om gebruik van de fiets te stimuleren. In juni wordt de aansluiting van de Voorstadslaan zo gereconstrueerd dat het passender is bij een 30 km/u-weg. Er wordt een inritconstructie gemaakt en de weg wordt hier versmald. In het najaar wordt een snelfietsroute gerealiseerd op de Tweede Oude Heselaan. Ook wordt dan meteen het kruispunt Voorstadslaan/Schependomlaan compacter gemaakt. Tijdens de realisatie van de maatregelen die voor later dit jaar gepland staan, moet de Voorstadslaan worden afgesloten. “Hiermee ontstaat een natuurlijk moment waarin we kunnen onderzoeken hoe het verkeer reageert op zo’n afsluiting. Deze informatie is zinvolle input voor de definitieve proef.”

Proef met eenrichtingsverkeer

Het onderzoeksgebied voor de proef die in december wordt uitgevoerd, ligt tussen de Oscar Carréstraat, de Distelstraat, de Molenweg, de Marialaan en de Tweede Oude Heselaan. Gedurende de proef wordt Voorstadslaan tussen de Schependomlaan en de rotonde op de Marialaan wordt dan eenrichtingsverkeer in noordelijke richting. De Dikkeboomweg wordt dan juist eenrichting in zuidelijke richting. De Schependomlaan tussen de Oscar Carréstraat en de Tweede Oude Heselaan wordt eenrichtingsverkeer in oostelijke richting. De Tweede Oude Heselaan wordt eenrichtingsverkeer in westelijke richting tussen de Molenweg en de Voorstadslaan. De huidige rijrichting op de Bloemendaalseweg wordt omgedraaid naar westelijke richting. Binnen het onderzoeksgebied wordt met telslangen en een camera het aantal voertuigen geteld dat de wijk in- en uitrijdt. Daarnaast worden de bewoners van Hees binnen het onderzoeksgebied gevraagd om in een online tool de knelpunten en positieve punten die zij ervaren in de drie situaties op kaart aan te geven. Hiermee worden de tellingen geijkt aan de ervaringen van de bewoners.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}