Proefopstelling versmalling Graafseweg vervangen door computersimulatie

Proefopstelling versmalling Graafseweg vervangen door computersimulatie

NIJMEGEN – De voorgenomen proefopstelling die in november zou plaatsvinden voor de versmalling van de Graafseweg wordt vervangen door een computersimulatie. Omwonenden die al op de hoogte gesteld waren van de plannen worden opnieuw geïnformeerd. 

De verandering van de plannen is het gevolg van een motie van de VVD, die een debat over de proefopstelling wilde afdwingen.

Democratisch proces

VVD-raadslid Maarten Bakker laakte eerder op de avond het democratisch proces omtrent de proefopstelling, omdat er geen tijd overgelaten voor de gemeenteraad om in debat te gaan over de proef. ‘Daarnaast vraag ik me af wat de waarde van de resultaten is als de daadwerkelijke aanpassingen pas in 2020 gemaakt worden. Je gaat dan met cijfers van voor de verbouwing van de Waalbrug na de verbouwing, als er ook nog een hoop andere dingen gebeurd kunnen zijn, aanpassingen maken. Wij zien de noodzaak voor de spoed die het college maakt in deze zaak niet.’

Tekst gaat verder onder de video.

Beleid

Wethouder Noël Vergunst gaf aan dat het college bevoegd is deze acties te ondernemen zonder de raad daarover raad te plegen omdat het uitvoering van beleid is. In dat beleid is bepaald dat de Graafseweg ingericht wordt voor bestemmingsverkeer en niet voor doorgaand verkeer. ‘Ten eerste dachten we dat dit proces was wat de raad wilde: de vorige keer hebben we voor de Graafseweg een computersimulatie laten doen en wilde de raad juist een proefopstelling. We willen de proef in november doen omdat het drukke decemberverkeer niet representatief is en mogelijke problemen in het nadeel van ondernemers zouden kunnen zijn. Daarnaast wordt begin 2019 begonnen met de renovatie van de Waalbrug, dus een extra beperking van de doorstroming van het verkeer is dan niet wenselijk. Als de proef pas ná de renovatie van de Waalbrug plaatsvindt is het 2022 eer we de aanpassingen doorgevoerd hebben. Dat duurt dan veel te lang.’

Motie

De VVD, en verschillende partijen met hen, namen hier geen genoegen mee en zodoende werd de motie ‘Geen gehaast op de Graafseweg’ alsnog besproken in de gemeenteraad. Alleen D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zouden de motie niet steunen. Op het laatste moment voor het in stemming brengen van de motie kwam wethouder Vergunst met het voorstel om de proefopstelling te vervangen voor een computersimulatie. Omdat de SP hierdoor ‘om’ was, besloot de VVD de motie in te trekken op voorwaarde dat de raad mag meebeslissen over welke scenario’s getest worden in de simulatie. Dit heeft de wethouder toegezegd.

Tevreden

Bakker toonde zich achteraf tevreden met de uitkomst: ‘We hebben nu eigenlijk bereikt wat we wilden bereiken: we gaan eerst een goed onderzoek doen, en daarna pas gaan we kijken of we de Graafsweg willen versmallen of niet.’

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}