Protest tegen bebouwing langs Wijchens Meer heeft succes

Protest tegen bebouwing langs Wijchens Meer heeft succes

WIJCHEN – De vele protesten vanuit de bevolking tegen bebouwing van de oevers van het Wijchens Meer hebben wel degelijk succes gehad. Het gebied aan de oever waar eventueel gebouwd mag worden, is door het college van B&W afgebakend en meer dan gehalveerd tot maximaal 200 vierkante meter.

Dit blijkt dinsdag bij de bekendmaking van het definitieve bestemmingsplan ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’. Het college heeft het ontwerp-bestemmingsplan op een aantal punten gewijzigd. De gemeenteraad moet er overigens nog mee akkoord gaan.

Alleen ‘lichte horeca’ langs meer

Het bestemmingsplan bepaalt dat er ruimte komt voor maximaal twee gebouwen van één bouwlaag aan de oever van het meer. Dat krijgt de bestemming ‘lichte horeca’, hetgeen ruimte biedt aan bijvoorbeeld een theehuis of paviljoen. Of er daadwerkelijk aan de meer-oever wordt gebouwd is nu nog niet bekend.

Verder verbiedt het bestemmingsplan dat er langs de oevers parkeerplaatsen, woningen of een hotel wordt gebouwd. Ook nachtelijke openstelling wordt niet toegestaan.

Grote betrokkenheid inwoners

De beverburcht aan De Meer wordt beschermd, door bij eventuele bouw voldoende afstand te houden. Ook het ‘Rondje Wijchens Meer’ blijft behouden, zonder oversteken van de Meerdreef, zodat wandelaars daarvan kunnen blijven genieten, zo stelt het college.

Het ontwerp-bestemmingsplan was begin mei ter inzage gelegd. In de zes weken daarna zijn er ruim 650 zienswijzen ingediend. Uit het aantal zienswijzen blijkt de grote betrokkenheid van de inwoners bij het gebied, zo constateert het college.

Zienswijzen zorgvuldig afgewogen

Men stelt dat alle zienswijzen zorgvuldig zijn geanalyseerd en afgewogen. Het college vindt dat daarbij recht is gedaan aan de verschillende behoeften van Wijchenaren ten aanzien van rust en groen enerzijds en ontmoeten en bereikbaarheid anderzijds.

Op dinsdag 24 september wordt er een openbare informatieavond voor de gemeenteraad gehouden, waar de wijzigingen van het ontwerp-bestemmingsplan worden toegelicht. Vervolgens komt er op dinsdag 1 oktober een aparte inspraakavond over het bestemmingsplan. Op deze avond hebben bewoners en belanghebbenden de mogelijkheid om in te spreken. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}