Provinciale Staten stemt in met Actieplan Wonen voor boost Gelderse woningbouw

Provinciale Staten stemt in met Actieplan Wonen voor boost Gelderse woningbouw

REGIO – Provinciale Staten (Gelders parlement) stemde woensdag in met het Actieplan Wonen. De provincie kan nu aan de slag met gemeenten, woningcorporaties, beleggers, bouwers, ontwikkelaars en regio’s om de komende vijf jaar de bouw van circa 45.000 woningen te versnellen. Daarvoor zet Gelderland 30 miljoen euro in.

Het Actieplan gaat niet alleen over geld, maar ook over het versnellen van procedures en het toepassen van nieuwe werkwijzen en technieken. De woningen moeten betaalbaar zijn en voor een deel flexibel.

Actuele woonbehoefte

Met flexibele bouw kun je voorzien in de actuele woonbehoefte van bijzondere groepen zoals starters, daklozen, ouderen en jongeren, maar het laat ook ruimte voor verandering of zelfs afbraak, vervanging of verplaatsing op termijn. De 14 acties die in het plan genoemd zijn vragen allemaal om grond en locaties, en om handen die het werk doen, zo meldt provincie Gelderland woensdag.

Online wooncafé

Vrijdagmiddag 29 mei, om 15.00 uur, wordt het tweede online Wooncafé van de provincie Gelderland gestreamd. Met als gasten Peter Kerris, gedeputeerde provincie Gelderland met Wonen in de portefeuille, Anne Jansen (gemeente Wageningen) en Ronald Leushuis (woningcorporatie Talis).

Onder leiding van Esther Geuting (stec groep, adviesbureau) gaan zij het gesprek aan over maatschappelijk verantwoord bouwen, het betrekken van inwoners bij plannen en de mogelijkheden die er zijn om bouw te versnellen.

Foto: Thijs Asselbergs architectuurcentrale en VanOmmeren-architecten

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}