Provincie: Boeren meer rechtstreeks verkopen aan consument

Provincie: Boeren meer rechtstreeks verkopen aan consument

REGIO – Een op de tien boeren in Gelderland verkoopt een deel van het geproduceerde voedsel via maximaal één tussenschakel aan de consument. Deze zogeheten “korte keten landbouwers” komen vaker voor dan biologische boeren.

Dit blijkt uit onderzoek van Jan Willem van der Schans, onderzoeker van de Wageningen Universiteit Research (WUR). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland.

Minder transport

De provincie wil het aandeel van ‘korte ketens’ vergroten, zodat boeren een hogere prijs krijgen voor hun producten. Bovendien is er zo minder transport nodig.

Daar komt bij dat consumenten zo beter weten waar hun eten vandaan komt. Verder draagt het bij aan een economisch, sociaal en vitaal landelijk gebied. De provincie ondersteunt de ‘korte ketens’ via het Plattelands Ontwikkelings Programma.

Fruit vaker vanaf erf verkocht

Gelderland telt relatief meer boeren met korte ketens dan andere provincies. Producten die vanaf het erf direct consumeerbaar zijn zoals fruit en eieren, worden vanzelfsprekend meer regionaal verkocht dan producten die verwerkt moeten worden.

Dat geldt juist niet voor melk en vlees. Daarom doet Van der Schans de aanbeveling om de vlees- en groenteverwerking dichterbij de boerderij te brengen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}