Provincie wil aanvullend onderzoek spoor Nijmegen Kleef

NIJMEGEN – Alle politieke partijen, zowel links als rechts, zijn voor de heringebruikname van de treinverbinding tussen Nijmegen en Kleef. Dat bleek tijdens de conferentie 'Geen grenzen, maar verbindingen’ over de reactivering van de spoorverbinding. Dat is een enorme doorbraak in het debat over de lijn. Ook bij Provinciale Staten leeft het onderwerp, terwijl die eerder aangaven geen brood te zien in een tweede leven van de treinlijn. 

De belangrijkste conclusie van de conferentie is dat elke politieke partij zich nu moet inzetten om na de gemeenteraadsverkiezingen de spoorlijn in de coalitieakkoorden van gemeenten Nijmegen en Berg en Dal opgenomen te krijgen. Alleen dan kan de spoorlijn in de volgende coalitieperiode ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Als het om de financiering van het project gaat, is natuurlijk ook medewering vanuit Duitse zijde cruciaal. Op de conferentie werd die toezegging gedaan. Zij zijn bereid te investeren op basis van de nieuwe cijfers.

Tij lijkt gekeerd

In de afgelopen 25 jaar was de politieke consensus nog nooit zo groot als nu. Het tij lijkt echt gekeerd. Peter Kerris van de PvdA Gelderland stelde, samen met D66 Gelderland en GroenLinks Gelderland, tijdens een statenvergadering mondelinge vragen met betrekking tot de reactivering. 'In 1991 werd de lijn tussen Nijmegen en Kleef na 126 jaar gesloten in verband met tegenvallende reizigersaantallen', aldus Kerris. 'Inmiddels is er meer verkeer over de grens en meer behoefte aan goed openbaar vervoer in het grensgebied. Bovendien kan een railverbinding tussen Nijmegen en Kleef via Groesbeek en Kranenburg een impuls geven aan de Radboud Universiteit, de HAN de Hochschule Rhein-Waal, het toerisme in Groesbeek en de regionale economie. Dat vinden zowel de PvdA, de SPD, de Radboud Universiteit, de FNV, VIEV, VRR en de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal".

Foto: RN7

Ook bij de Provincie

Kerris wil onder meer antwoord op de vraag of Gedeputeerde Staten (GS) bekend is met de uitspraak van het Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) dat er nieuw onderzoek  moet worden uitgevoerd naar het railtraject Nijmegen – Kleef. Ook wil hij weten of de kosten van de exploitatie op het Duitse deel van het traject door de deelstaat Nordrhein-Westfalen worden overgenomen als de haalbaarheid positief uitvalt. Een en ander zou moeten worden vastgesteld met een nieuw onderzoek. 

Financiële middelen

Gedeputeerde Conny Bieze gaf in haar beantwoording namens GS aan dat er onlangs een overleg in Kleef was, waarbij Provincie Gelderland en VRR ook aanwezig waren. 'De kosten bij reactivering aan Duitse zijde zijn erg hoog, maar de VRR heeft meer geld van de Bundesregierung gekregen voor openbaar vervoer. GS heeft op dit moment geen middelen voor realisatie en exploitatie van de spoorverbinding. Op de langere termijn ziet GS echter wel innovatiemogelijkheden en daarover zal nog gesproken worden'. GS vindt dat wanneer het gaat om verbindingen en grensoverschrijdende samenwerking, iedere verbinding een belangrijke. Bieze: 'Toen destijds vanuit Duitsland medewerking aan GS gevraagd werd ten behoeve van de verbinding tussen Emmerich en Arnhem, had GS ook geen middelen, maar heeft toen ook heel hard gewerkt om die toch gerealiseerd te krijgen. Als er kansen zijn, proberen we die wel degelijk op te pakken.'

Constructief overleg

Er is momenteel sprake van een constructief overleg, maar Duitsland en GS zijn het nog niet overal over eens. GS legt tot op heden het accent op het verbeteren van de bestaande busverbinding tussen Nijmegen en Kleef. Medio 2018 moet dit voor elkaar zijn. GS is van mening dat er geen sprake mag zijn van "parallelliteit van spoor- en busverbinding". Het moet niet zo zijn dat de ene partij reizigers bij de ander weghaalt. Bieze laat weten dat de ingrepen die nu uitgevoerd worden op station Nijmegen Centraal en Heijendaal een toekomstige reactivering van de spoorverbinding niet onmogelijk maken. Er wordt ook geen rekening mee gehouden, wat betekent dat er bij een mogelijke reactivering te zijner tijd extra maatregelen getroffen moeten worden om het mogelijk te maken.

Bereidheid tot nieuw onderzoek

GS is zeker bereid om mee te werken aan nieuw onderzoek, omdat zij zich afvraagt of de cijfers uit eerder onderzoek nog wel kloppen. Bieze: 'Wat nu eerst nodig is, is te kijken of het wel kan in het gebied waar de spoorlijn doorheen zal gaan lopen. Ook moeten we samen met ProRail de veiligheidsmaatregelen inventariseren die getroffen moeten worden, met name in de kern van Groesbeek. We gaan hiermee aan de slag, dat is al afgesproken.'

Lees ook:

Treinverbinding Nijmegen-Kleef zo goed als zeker

Vervoersvereniging Viev: Spoorlijn Nijmegen-Kleef kan voor tientallen miljoenen minder

De Keizerlijn: Grensoverschrijdend OV

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}