Provinciebestuur tegen onderzoek naar herstel treindienst Nijmegen-Kleef

Provinciebestuur tegen onderzoek naar herstel treindienst Nijmegen-Kleef

RIJK VAN NIJMEGEN/ KREIS KLEVE – Als het aan het dagelijks bestuur van provincie Gelderland ligt, komt er geen onderzoek naar het herstel van de treinverbinding Nijmegen-Kleef. Gedeputeerde Staten kiezen voor verbeteren van de busverbinding.

Op verzoek van Provinciale Staten is verkend wat de gevolgen zijn van mogelijk herstel voor onder andere Groesbeek en de natuur in de omgeving. Eerder was al een afweging gemaakt van kosten en opbrengsten. Provinciale Staten worden over het onderzoek en de conclusies geïnformeerd.

Maatregelen 11 overwegen

Bij het onderzoek is gekeken naar de gevolgen van het opnieuw opstarten van de oude spoorlijn naar Duitsland. De inpassing van het spoor in Groesbeek en (natuur)omgeving zou maatregelen vergen om risico’s bij 11 overwegen te verminderen op basis van de huidige veiligheidsvoorschriften. Dit kan tot gevolg hebben dat de overwegen gesloten moeten worden of extra beveiligd. Dit leidt tot barrièrevorming en maatregelen zoals hekwerken langs het spoor.

Lang perron

Voor een halte in Groesbeek is ook  een perron van 140 meter nodig. Dit verandert het beeld van het centrum van Groesbeek drastisch. Gemeente Berg en Dal wil geen barrières of hekwerken in de kern van Groesbeek. 

Invloed op natuur

Op ongeveer 2 kilometer afstand van de spoorlijn ligt natuurgebied De Bruuk, Volgens de provincie moet voor dit gebied worden onderzocht wat de invloed van herstel is op verstoring van de natuur door geluid en stikstofuitstoot. De spoorlijn is nu overwoekerd. Onduidelijk is welk planten- en dierenleven hier is ontstaan en wat de waarde hiervan is.

De bomen die er staan moeten in ieder geval gekapt worden. Duidelijk is dus dat er wel aantasting van natuur zal plaatsvinden al is niet precies bekend hoe groot die is en hoe er moet worden gecompenseerd.

Busverbinding Nijmegen Kleef

De provincie werkt aan het versterken van verbinding over de landsgrenzen. Dat is volgens Gelderland goed voor de werkgelegenheid, internationale contacten en studiemogelijkheden. De busverbinding tussen Nijmegen en Kleef wordt eind dit jaar verbeterd.

De reistijd is dan korter, de bus rijdt vaker en gaat door naar campus Heyendaal. Daarmee worden veel bezochte bestemmingen beter ontsloten voor mensen die tussen Duitsland en Nijmegen pendelen. Vanaf 2019 wordt bijgehouden wat de effecten hiervan zijn voor de reizigers uit Nederland en Duitsland.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}