PvdA: ‘College gooit ervaring sociale wijkteams overboord’

PvdA: ‘College gooit ervaring sociale wijkteams overboord’

NIJMEGEN – De PvdA is ongelukkig met de manier waarop het college de brede basisteams voor zorg voor Jeugd en Gezin en voor Volwassenen wil invoeren. De brede basisteams vervangen de huidige sociale wijkteams, die kampen met lange wachtlijsten. De ervaring die de sociale wijkteams opgedaan hebben wordt volgens de partij overboord gegooid. Ook heeft men moeite met het aanbesteden van de basisteams.

Zelf voor gepleit

‘We zijn niet tegen brede basisteams’, zegt fractievoorzitter Ammar Selman. ‘Integendeel: we hebben er zelf in 2015 voor gepleit en zijn blij dat men nu wel inziet dat dit de oplossing is voor de hoge zorgvraag. We pleitten destijds voor veel disciplines in zo’n wijkteam, maar het omgekeerde is gebeurd. Destijds is ervoor gekozen om smallere sociale wijkteams in te stellen, als het ware met de handrem erop. Die hebben nu vijf jaar kunnen draaien, en we zien de knelpunten: de wachtlijsten zijn enorm en er wordt veel te veel tijd verspild aan indicaties geven die eigenlijk aan zorg zou moeten worden besteed. Het is een indicatiemachine geworden waarbij vooral doorverwezen wordt naar tweedelijns zorg. Dit terwijl de gemeente ook zelf de indicaties zou kunnen doen.’

Ervaring sociale wijkteams

Met de manier waarop de brede basisteams ingevoerd gaan worden is Selman minder gelukkig. ‘Ondanks de tekortkomingen hebben de sociale wijkteams de afgelopen jaren wel een hoop ervaring opgedaan. Daar wordt niets mee gedaan. Het kind wordt met het badwater weggegooid en er wordt vanaf het nulpunt begonnen. Bij de pilots die nu lopen met brede basisteams zien we dezelfde kinderziektes als destijds bij de sociale wijkteams, en dat had niet gehoeven als men in plaats van het schrappen van de sociale wijkteams ervoor zou kiezen om ze juist door te ontwikkelen tot dat waar ze voor bedoeld waren. Daar is tijd voor nodig, en die moet je als gemeente ook nemen.’

Onverantwoordelijk

Selman pleit, zoals vaker, voor verdere evaluatie van opgedane ervaringen voordat er hervormingen doorgevoerd worden. Hij vind het opmerkelijk dat het college ervoor kiest om het brede basisteam voor Jeugd en Gezin als eerste aan te besteden, en het team voor Volwassenen pas in de zomer door te zetten. ‘We hebben twee pilots lopen voor het brede basisteam Volwassenen, terwijl die ervaring er niet is voor Jeugd en Gezin. Dan vind ik het onverantwoordelijk om dit er zo snel door te drukken. Zeker in de wetenschap dat de Rijksoverheid van plan is gemeentes en op regionaal niveau een helpende hand toe te steken bij veranderen in het zorgdomein.’ Daarnaast is Selman überhaupt niet gelukkig met het feit dat er aanbesteed wordt. ‘Dat is een beslissing geleid door financiële overwegingen, en niet door kwaliteit van de zorg. Je geeft een organisatie een budget en daar moeten ze het voor doen. Wat als het budget op is? Krijgen we dan nog meer wachtlijsten? Marktwerking in de zorg is niet de oplossing, maar juist het probleem. Dat hele concept is gefaald.’ De PvdA stelt voor om de hele stelselherziening uit te stellen. ‘We moeten beslissingen maken op basis van goede cijfers, en die moeten er wel eerst zijn. We moeten het tot op heden gevoerde beleid goed evalueren.’

Keuzevrijheid

Selman maakt zich ook druk om wat het invoeren van de brede basisteams met de keuzevrijheid van cliënten gaat doen. Het streven van het college is om het basisteam 80 procent van de zorgvraag te laten opvangen en de resterende 20 procent bij specialisten onder te brengen, wanneer er maatwerk nodig is. ‘Bij complexe zorgvraag moet het mogelijk zijn om een aanbieder te kunnen kiezen. Wat als een cliënt ontevreden is met de behandeling die hij krijgt vanuit het brede basisteam? De focus lijkt nu te liggen op het zo min mogelijk doorverwijzen.’

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}