PvdA: Misschien moet Beuningen kunstgrasvelden heroverwegen

PvdA: Misschien moet Beuningen kunstgrasvelden heroverwegen

BEUNINGEN – De gemeente Beuningen moet misschien overwegen om in de toekomst te stoppen met de aanleg en renovatie van kunstgrasvelden op de sportcomplexen in de gemeente.

PvdA-fractievoorzitter Sijmen Versluijs zou graag zien dat het college van B&W alle voor- en nadelen van kunstgras- en natuurgrasvelden met elkaar gaat vergelijken. Zowel qua sportief gebruik als wat betreft investeringslasten en onderhoudskosten.

Aanleg en vervanging kunstgras vergt grote bedragen

Versluijs kaartte dit onderwerp dinsdagavond aan tijdens de behandeling van de Beuningse begroting voor volgend jaar. Hij constateert dat er in de meerjarenbegroting voor de jaren 2021 – 2023 al forse bedragen zijn opgenomen voor de aanleg of vervanging van kunstgras- en watervelden voor de verschillende sportcomplexen.

De afgelopen jaren zijn er veel vragen gerezen over de gezondheidsaspecten door het gebruik van kunstgrasvelden. Bovendien vergen kunstgras- en watervelden relatief veel hogere investeringen dan gewone grasvelden. Wel is het natuurlijk zo dat kunstgrasvelden veel en veel intensiever kunnen worden gebruikt dan natuurgrasvelden.

‘Sportclubs moeten zelf met initiatieven komen’

Ook is de sportbeleving op kunstgras heel anders dan op natuurgras. Daarnaast speelt mee dat een aantal verenigingen kampt met een terugloop van leden, zo stelt de PvdA. Versluijs wijst er ook op dat de huidige verdeling van kunstgras en natuurgras leidt tot ongelijke behandeling van de sportclubs en ongelijke financiële lasten voor de gemeente.

Wethouder Henk Plaizier zei in de gemeenraad dat naar zijn mening de sportverenigingen zelf met initiatieven hiertoe moeten komen. “In dit opzicht zijn de clubs aan zet,” aldus Plaizier.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}