PvdA-vragen over rol Beuningen bij opvang verwarde personen

PvdA-vragen over rol Beuningen bij opvang verwarde personen

BEUNINGEN – De PvdA in Beuningen wil weten hoe vaak men in de afgelopen jaren in de gemeente heeft moeten ingrijpen met betrekking tot “verwarde personen”. Hierover heeft de PvdA raadsvragen gesteld aan het college van B&W.

Ook wil de partij weten wat er precies gebeurt als er bij het Meldpunt Bijzondere Zorg een melding binnenkomt over een verward persoon. Sinds eind vorig jaar kunnen inwoners uit 13 gemeenten in Gelderland-Zuid, die vragen hebben over een verward persoon, dit melden bij het Meldpunt Bijzondere Zorg.

Omvangrijke groep

Dit meldpunt van GGD Gelderland-Zuid bestaat uit een mailadres en een telefoonnummer. Het nieuwe meldpunt is bedoeld voor onder andere de inwoners van Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen en Mook en Middelaar.

De PvdA constateert dat de groep personen met verward gedrag omvangrijk is. Wel is het zo dat de aard en ernst van dit gedrag enorm varieert. In het nieuwe beleid wordt de betrokkenheid van de politie met verwarde personen afgebouwd en krijgen de zorginstellingen juist een grotere rol toebedeeld.

Meldpunt

Volgens de PvdA is dit voor hen een belangrijk onderwerp omdat het raakt aan al hun principes: zo wil men een samenleving waarin iedereen meedoet en goed kan wonen in veilige buurten, waar zorg voor iedereen dichtbij is en waar de mensen naar elkaar omkijken.

Verder vraagt de PvdA zich af, of er afspraken zijn gemaakt over wie er allemaal meldingen kunnen doen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg. Geldt dat ook voor mantelzorgers, familieleden, instellingen en functionarissen? De PvdA wil ook weten of het sociaal wijkteam bij het meldpunt betrokken is.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}