PvdA wil ook in Nijmegen zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen

PvdA wil ook in Nijmegen zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen

NIJMEGEN – De PvdA zou graag zien dat ook Nijmegen kiest voor een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen, net als Amsterdam en Utrecht. De partij ziet dit als een mogelijke oplossing voor het ‘veelkoppige’ probleem van het woningtekort in de stad en stelde er schriftelijke vragen over aan het Nijmeegse college.

Wegkapen van woningen

In Nijmegen is een dringend tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. ‘Bij koopwoningen zien we nu dat starters en mensen met een laag of middeninkomen vaak een betaalbare koopwoning aan hun neus voorbij zien gaan doordat beleggers dit type woningen wegkapen van de woningmarkt en doorverhuren of verkopen voor hoge prijzen’, zegt raadslid Charlotte Brand. ‘Dat is wat de PvdA betreft een zeer onwenselijke zaak.’

Andere gemeenten

Steeds meer gemeenten, waaronder Utrecht en Amsterdam, die samen met Nijmegen de top 3 van steden met het grootste woningtekort vormen, kiezen er voor een zelfbewoningsplicht in te stellen bij de verkoop van nieuwbouwwoningen waardoor verhuur onmogelijk wordt. Het zou inmiddels al om 18 gemeenten gaan. Dat blijkt uit een inventarisatie onder gemeentes die het Financieele Dagblad  (FD) onlangs maakte. Ook in Wijchen maakte men al deze keuze. Beleggers die de plicht negeren en de woning toch verhuren, riskeren een boete van tienduizenden euro’s. De zelfbewoningsplicht is nu alleen nog mogelijk bij nieuwbouw, maar momenteel wordt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht of dit ook mogelijk is bij bestaande bouw.

Plicht voor tenminste vijf jaar

Brand vraagt zich af waarom het Nijmeegse er niet voor gekozen om nu al in een zelfbewoningsplicht in te voeren, als dit in Utrecht en Amsterdam wel al het geval is. ‘Juist in een stad als Nijmegen met veel nieuwbouw kan dit een onderdeel zijn om starters en mensen met een laag- en middeninkomen meer kansen te geven op de woningmarkt.’ Brand roept het college daarom op de mogelijkheid van een zelfbewoningsplicht te onderzoeken, en daarbij in elk geval mee te nemen of het mogelijk is deze plicht in te stellen voor de duur van tenminste vijf jaar. Daarbij moet wat de PvdA betreft de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Nijmegen als ondergrens gesteld worden. Deze plicht zou wat de partij betreft zo spoedig mogelijk en uiterlijk 1 januari 2021 ingesteld moeten worden in de gemeente Nijmegen.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}