Raad Beuningen heeft zorgen over kosten aardgasvrij maken woningen

Raad Beuningen heeft zorgen over kosten aardgasvrij maken woningen

BEUNINGEN – De gemeenteraad van Beuningen maakt zich zorgen over de kosten die woningeigenaren in de toekomst moeten maken om hun woning aardgasvrij te maken.

De bewoners hebben volgens de gemeenteraad geen keuze en men vraagt zich dan ook af of het aardgasvrij maken wel aan de mensen kan worden opgelegd. De gemeenteraad wil ook weten voor welke kosten woningeigenaren moeten opdraaien als het gaat om warmwater-, verwarming- en kookvoorziening.

Verder vraagt de gemeenteraad zich af wat de gemeente gaat doen als er in dit verband betalingsproblemen ontstaan.

Aardgasvrij kan niet worden opgelegd

Het college van B&W zegt in antwoord op bovenstaande raadsvragen dat het aardgasvrij maken van een woning momenteel niet kan worden opgelegd. Volgens het college is daar een wijziging van de Energiewet voor nodig. 'Deze wetswijziging wordt verwacht in het Klimaatakkoord met ingang van 2021', zegt het college.

Juridisch gezien is volgens het college de woningeigenaar verantwoordelijk voor de benodigde aanpassingen (duurzaamheidsmaatregelen) aan zijn eigendommen. Dat geldt dan ook voor de hiermee gepaard gaande kosten. Wel heeft de raad eerder besloten om een aantal duurzaamheidsmaatregelen vrij te stellen van leges.

Het college onderzoekt nog nader hoe het moet met de financiering voor woningeigenaren. Dat gaat gebeuren bij het opstellen van de visie “Wijken van de Toekomst”. Wanneer daar precies duidelijkheid over zal zijn, is niet bekend.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}