Raad Beuningen in opvallend goede sfeer akkoord met begroting

Raad Beuningen in opvallend goede sfeer akkoord met begroting

BEUNINGEN – De gemeenteraad van Beuningen is dinsdagavond bijna unaniem akkoord gegaan met de begroting voor 2020. Alle partijen, met uitzondering van oppositiepartij SP, stemden in met de begroting.

De begrotingsbesprekingen verliepen in een prima sfeer. Er was een opvallend goede verstandhouding tussen de partijen die zitting hebben in het college van B&W en de oppositiepartijen. Zo gaf raadslid Alwin Steeg van oppositiepartij D66 de begroting 2020 het waarderingscijfer 7.

Dat kwam onder meer tot uiting in het relatief kleine aantal moties en amendementen (8). Zo’n tien jaar geleden bijvoorbeeld was de sfeer tussen coalitie en oppositie om te snijden. Dat resulteerde in naar schatting honderd moties van de oppositie, die zo ongeveer allemaal door de coalitie naar de prullenbak werden verwezen.

Geen goedkoop busabonnement minima

De gemeente Beuningen geeft volgend jaar bijna 66 miljoen euro uit en staat dan bijna 900.000 euro in de plus. Die 9 ton wordt toegevoegd aan de algemene reserve, omdat Beuningen nog altijd over weinig financiële reserves beschikt.  

Alleen de SP stemde tegen, omdat er volgens SP-fractievoorzitter Jos Swartjes in de begroting voor volgend jaar geen enkele aandacht is voor sociale woningbouw. De SP is van mening dat er in Beuningen een groot tekort is aan sociale huurwoningen. Het college spreekt dit overigens tegen.

Een wijzigingsvoorstel van D66 om in navolging van Nijmegen een goedkoop busabonnement (15 euro) aan te bieden voor inwoners met een inkomen van 120 procent van de bijstandsnorm, haalde het niet.

‘College moet altijd in overleg met omwonenden’

Volgens een grove schatting zou dat de gemeente jaarlijks 100.000 euro kosten en dat hadden de coalitiepartijen CDA, BN&M en VVD er niet voor over. D66 bepleitte dat zo’n goedkoop abonnement de mobiliteit van de minima zou vergroten, waardoor ze beter kunnen deelnemen aan de maatschappij.

GroenLinks constateerde dat de gemeente niet altijd met omwonenden in overleg treedt bij verkeersmaatregelen of als er bijvoorbeeld bomen worden gekapt. Daarom presenteerde men een motie waarin het college wordt gevraagd om altijd met inwoners een gesprek aan te gaan.

Geen inspraak bij bomenkap

GroenLinks-fractievoorzitter Frans Houben zei dat het in Beuningen wat betreft inspraak in heel veel gevallen goed gaat. Directe aanleiding voor de motie was de bomenkap in woonstraten, waarbij de gemeente had verzuimd de inwoners om hun mening te vragen.

Wethouder Piet de Klein erkende dat inspraak in sommige gevallen weleens beter kan. Meerdere partijen gaven het college een compliment, omdat de inwoners van de gemeente Beuningen juist veelvuldig worden betrokken bij beleidsmaatregelen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}