Raad draait bezuiningen op zorgverzekering minima, bijzondere bijstand en ondernemersfonds terug

Raad draait bezuiningen op zorgverzekering minima, bijzondere bijstand en ondernemersfonds terug

NIJMEGEN – De Nijmeegse coalitiepartijen GroenLinks, D66 en SP zorgen ervoor dat het verlagen van de gemeentelijke bijdrage Collectieve Aanvullende Verzekering (CAZ) voor minima en het niet-indexeren van de bijzondere bijstand niet gaan plaatsvinden. Dat gebeurt door een gezamenlijk amendement van de coalitiepartijen op de Stadsbegroting. Ook worden bezuinigingen op cultuur deels verlaagd en de voorgenomen korting op het ondernemersfonds teruggedraaid.

CAZ en bijzondere bijstand

De voorgenomen maatregelen raakt enkele groepen harder dan leden van de gemeenteraad wenselijk achten. Het is al langer een wens om de verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering structureel terug te draaien. Een verwacht positief effect op de begroting vanuit het BUIG-vangnet moet dit bekostigen. De voorgenomen niet-indexatie van de bijzondere bijstand in 2020 zou de afnemers hiervan in de portemonnee raken. Vanuit veel hoeken van de raad klonk hier veel kritiek over. Het voornemen is met het amendement van coalitiepartijen GroenLinks, D66 en SP van de baan. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft zegt ‘bijzonder trots’ te zijn op deze omkeringen, en stelt dat de CAZ-maatregel minima juist 6 euro in de maand extra moet gaan opleveren. Toch noemt hij de begroting vanwege de vele bezuinigingsmaatregelen 'geen feestje'. Quirijn Lokker (GroenLinks) kreeg het verwijt van Ammar Selman (PvdA) dat zijn partij zich lijkt te keren tegen een aantal afspraken uit het coalitieakkoord. Lokker noemt het voortschrijdend inzicht: ‘Soms maak je beslissingen en kom je erop terug. Dan ga je 130 kilometer per uur rijden, en daarna toch terug naar 100 kilometer per uur.’

Ondernemersfonds en cultuur

In de raad klonk al veel kritiek op het verlagen van de ozb-belasting voor commercieel vastgoedeigenaren maar wel het bezuinigen op het ondernemersfonds, waar al vaker op gekort werd in het verleden. Op het ondernemersfonds zou tot afgrijzen van verschillende partijen in de stad in 2020 en 2021 met 100.000 euro per jaar worden bezuinigd. Dit wordt met het amendement van de coalitiepartijen teruggedraaid. Verder worden de bezuinigingen op cultuur in 2020, 2021 en 2020 wordt met 132.000 euro per jaar verlaagd. Deze laatste actie van CDA-fractievoorzitter Mark Buck niet zo gehoeven. ‘Wat is hier met de andere bezuinigingsmaatregelen nu zo belangrijk aan?’ Ook andere oppositiepartijen tonen onbegrip voor de zachte hand bij cultuur tegenover bezuinigingen die elders gedaan worden. D66 staat achter de keuzes van het college. ‘Cultuur is een verbindende factor en daarmee onderdeel van het ‘grote verhaal’’, vindt D66-fractievoorzitter Tobias van Elferen. Quirijn Lokker (GroenLinks) noemt cultuur ‘het weefsel van de stad’. 'Het maakt de stad ook aantrekkelijk.'

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}