Raad Nijmegen niet blij met lotingssysteem standplaatsen, wel langere vergunning winterstandplaatsen

Raad Nijmegen niet blij met lotingssysteem standplaatsen, wel langere vergunning winterstandplaatsen

NIJMEGEN – Wethouder Bert Velthuis (SP) is bereid om de beoogde vergunningstermijn van één jaar voor winterstandplaatsen gelijk te trekken naar vijf jaar, net als bij andere standplaatsen. De raad gaf hiertoe de aanzet. Ook is de raad ongelukkig over het niet langer vergunnen van standplaatsen aan de Muntweg rondom evenementen en over het invoeren van een lotingssysteem voor het vergunnen van plaatsen op de markt.

(On)redelijke termijn marktvergunningen

De raad kreeg woensdagavond de gelegenheid vragen te stellen aan wethouder Velthuis over de nieuwe marktverordening en regels voor standplaatsen. In 2017 werd al een marktverordening vastgesteld, maar daar zeten elementen in die tot juridische kwesties geleid hebben. Wel is die verordening al bepaald dat de vergunningstermijnen voor standplaatsen op de markt voor 10 jaar zouden zijn, en niet voor 15 jaar. ‘Mededinging en vooruitzicht staan centraal’, vindt Joep Bos-Coenraad (GroenLinks) ‘De markt hoort niet statisch te zijn.’ Toch klinken er veel geluiden uit de raad dat dit voor marktondernemers die investeringen maken onvoldoende zekerheid biedt. ‘Ondernemen gaat niet alleen om risico’s; investeringen moeten ook terugverdiend kunnen worden’, vindt Wendy Grutters (Stadspartij DNF). ‘De afschrijvingstermijn voor marktondernemers is vaak langer dan 10 jaar.’ Biljana Markovic (SP): ‘We moeten ervoor waken dat ambulante handel hierdoor geen stille dood sterft.’ Velthuis spreekt van ‘een hele redelijke termijn om iemand te gunnen’. ‘Dat wil echt niet zeggen dat een marktondernemer na 10 jaar niet meer kan ondernemen. Naar alle waarschijnlijkheid kan hij dan opnieuw inboeken.'

Standplaatsen Muntweg

De raad betreurt ook het opheffen van standplaatsen langs de Muntweg rondom evenementen, die veelal door Nijmeegse ondernemers ingevuld worden. Volgens Velthuis zorgen deze voor veel vervuiling in de directe omgeving: ‘Als we terugkijken op het verhuren van deze standplaatsen buiten de hekken van het evenement, dan moeten we constateren dat ze ernstig vervuild zijn. De laatste keren hebben we na elk concert 3.500 euro nodig gehad om omgeving te laten reinigen door de Dar.’ Het plan is daarom om alle standplaatsen rondom het concerten bij organisator Mojo onder te brengen. Velthuis: ‘Zij kunnen ons ervan verzekeren dat consumpties niet buiten het terrein gebruikt worden en dat het gehele terrein ook weer schoon opgeleverd wordt.’ ‘Dit kan op een andere manier vorm krijgen’, vindt Bos-Coenraad. ‘Vanuit standhouders is er enorm veel compassie met deze kritiek. Zij willen biologisch afbreekbare verpakkingen gaan gebruiken en statiegeld introduceren op blikjes en verpakkingsmateriaal. Laten we het kind niet met het badwater weggooien.’ Velthuis geeft toch aan de voorkeur te geven aan het opheffen van de standplaatsen. Meerdere partijen in de raad geven aan de redenering hierachter ‘te mager’ te vinden.

Winterstandplaatsen

Andere standplaatsen worden vergund voor 5 jaar. ‘Je wilt op een gegeven moment op bepaalde plekken in de stad meer controle houden’, zegt Velthuis. ‘We zijn toch op plekken gestuit die we op een andere manier willen vormgeven, bijvoorbeeld door meer zicht op historische gevels van gebouwen vrij te maken. Dan moet je niet mensen voor de eeuwigheid zo’n plaats laten innemen. Zo’n ondernemer kan na 5 jaar ook makkelijk naar een andere plaats gaan en daar z’n brood verdienen.’ Maar voor winterstandplaatsen stond slechts een vergunningstermijn voor één jaar opgenomen, tot onbegrip van verschillende raadsfracties. ‘Waarom is een winterstandplaats de enige standplaatsvergunning die een termijn van één jaar?’ vraagt Grutters. ‘Ook daar is zekerheid nodig.’ ‘Dit vooruitzicht is te beperkt’, vindt ook Bos-Coenraad. De wethouder gaat dan ook snel overstag: ‘Ik wil wel kijken of we die naar 5 jaar kunnen brengen.’ Wel blijft in het algemeen de al beperkte vergunningstermijn van 5 jaar staan.

Lotingssysteem

Om meer diversiteit op de markt creëren en andere ondernemers ook de kans te geven, is het college voornemens om een lotingssysteem te gaan toepassen na het verlopen van vergunningen. Veel raadsfracties zien dit niet zitten. ‘Natuurlijk, als je alleen op kwaliteit en bewijzen uit het verleden gaat vergunnen, is het voor nieuwe toetreders lastig’, zegt Mitchell van der Donk (D66). ‘Maar een loting is een tombola, en dat is voor iederéén lastig. Wij zien liever een gewogen loting, waarbij criteria als diversiteit, innovatie en duurzaamheid van het aanbod aan de voorkant worden vastgelegd en daar een puntensysteem aan toegekend wordt. Hoe meer punten, hoe vaker je naam voorkomt in de loting. Ook dan hebben nieuwe toetreders nog steeds een kans.’ Wethouder Velthuis blijft echter de voorkeur geven aan een loting, die wat hem betreft ‘objectief’ is, waar een puntensysteem op subjectieve criteria gestoeld zou zijn. Van der Donk overweegt een motie om toch een gewogen loting te forceren. Stadspartij DNF alvast spreekt haar steun uit voor dit idee. Andere partijen geven ook de voorkeur aan een ander vergunningssysteem met meer oog voor kwaliteit en reputatie.

Privatiseren van de markt

Het privatiseren van de markt, zoals in Arnhem is gebeurd, kan een voorbeeld voor Nijmegen zijn, vindt Dolly Toonen (PvdA): ‘Dit heeft daar voor de opleving van wijkmarkten gezocht. Kunnen we niet onderzoeken of dit voor Nijmegen ook meerwaarde heeft?’ Dat gebeurt al, laat Velthuis weten. ‘De marktkoopman die in Arnhem dat proces heeft begeleid, zit bij ons ook aan tafel. We kijken of we dit in Nijmegen ook tot stand gaan brengen.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}