Raad Nijmegen worstelt met verantwoorden ontheffingen en noodmaatregelen naar inwoners

Raad Nijmegen worstelt met verantwoorden ontheffingen en noodmaatregelen naar inwoners

NIJMEGEN – Nijmeegse raadsleden hebben bij het bevragen van de burgemeester over de tijdelijke COVID-wet (Wet tijdelijke maatregelen) aangegeven dat ze worstelen met het naar inwoners toe verantwoorden van ontheffingen die momenteel verleend worden en noodmaatregelen die getroffen worden. Het liefst zou de raad in de gelegenheid gesteld worden om zelf kaders te stellen. Burgemeester Hubert Bruls (CDA) ziet daar de ruimte en de zin niet van in en geeft aan dat het afleggen van verantwoording de taak van het college is.

Van tevoren afspraken maken

“Wij hechten er grote waarde aan dat de burgemeester de gemeenteraad structureel betrekt bij hoe maatregelen ingevoerd en gehandhaafd worden en dat zaken als ontheffingen en evenementen vooraf met de raad besproken worden”, zegt Jouke Osinga (GroenLinks). “Het is niet dat we snelle besluitvorming in de weg willen, maar je kunt van tevoren afspraken maken over de manier waarop je handhaaft.” Wendy Grutters (Stadspartij Nijmegen): “Ik maak me wel zorgen over hoe het in de stad overkomt als er voor bepaalde zaken ontheffingen worden ontleend terwijl elders cafés worden gesloten. Aan de voorkant moet je uitleggen wat je in zo’n geval doet en wat de regels zijn. Draagvlak bij de Nijmegenaren is noodzakelijk, zeker bij de meer publieke ontheffingen.”

Individuele gevallen

Corona is wat burgemeester Bruls betreft geen reden om andere kaders te stellen. “Een coronabeleid wordt zeker ook met deze wet landelijk gevoerd, en niet lokaal. Ik zou echt niet weten wat je lokaal voor kaders zou moeten stellen. Ontheffingen betreffen altijd individuele, bijzondere gevallen waar telkens een aparte afweging voor gemaakt wordt. We verlenen als gemeente eigenlijk altijd wel meerdere ontheffingen per week. In de 8,5 jaar dat ik hier burgemeester ben, heb ik daar slechts twee keer vragen over gekregen.”

Vragen vanuit de stad

Het probleem is echter dat raadsleden zelf wel veelvuldig met vragen te maken krijgen. “Wij krijgen die mailtjes en worden erop aangesproken”, vertelt Inge van Dijk (VVD). “Wij zijn gekozen door de Nijmegenaren en voelen ons wel verantwoordelijk.” Dat beaamt Ammar Selman (PvdA): “We willen vragen vanuit de stad kunnen beantwoorden en niet met de mond vol tanden staan.” Yurre Wieken (SP): “Er worden in de huidige situatie grondrechten beperkt. Dat geeft schrijnende situaties en zorgt voor lastige afwegingen. Daar willen we als volksvertegenwoordiging zo goed mogelijk bij betrokken worden.”

"Bestuur moet antwoorden verstrekken"

“Ik moet het kunnen uitleggen, niet u”, zegt de burgemeester. “U kunt mij er vervolgens achteraf vragen over stellen. Bij hele grote gebeurtenissen, zoals de Vierdaagse, past het uiteraard om daarover aan de voorkant gegevens te verstrekken. In individuele gevallen doen we dat nooit. Maar het helpt mij wel in de uitvoering van het werk als ik de vragen die u ontvangt rechtstreeks zou krijgen of doorgespeeld krijg. Het bestuur moet immers antwoorden of oplossingen verstrekken. Als we vanuit hetzelfde belang acteren, is dat de beste methode. Anders blijven dingen te lang zweven en dat is ook jammer.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}