Raad Overbetuwe wil extra maatregelen rond railterminal

Raad Overbetuwe wil extra maatregelen rond railterminal

ELST – Alle acht partijen in de gemeenteraad van Overbetuwe willen dat de gemeente een zienswijze (bezwaarschrift) gaat indienen tegen het ontwerp-plan voor een Railterminal bij Valburg. Zij hebben al aangekondigd dat ze dat zullen besluiten op de extra gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 16 april.

Volgens het college van B&W is een zienswijze niet nodig, omdat de provincie in het aangepaste ontwerp-plan voldoende rekening heeft gehouden met de eerder geuite kritiekpunten van de gemeenteraad en het college.

Gemeenteraad wil wel zienswijze indienen

Alle partijen in de gemeenteraad denken daar geheel anders over en gaan op de raadsvergadering een amendement (aanpassingsvoorstel) indienen. Het amendement bepaalt dat de gemeente wel degelijk een zienswijze naar de provincie stuurt.

De veiligheid voor de fietsers is volgens de raadsleden een belangrijk punt in de zienswijze. Zo wil men voorkomen dat de dagelijkse grote stroom fietsers tussen Nijmegen en Arnhem gelijkvloers de ontsluitingsweg moet oversteken. Dat houdt in dat er misschien een fietstunnel komt, of mogelijk een speciale brug voor de fietsers.  

Raad wenst aanvullend onderzoek

Verder wil de gemeenteraad dat alle benodigde aanpassingen van de infrastructuur en de benodigde parkeerplaatsen voor vrachtwagens gereed zijn, voordat de Railterminal in gebruik wordt genomen. Ook moet er aanvullend onderzoek plaatsvinden naar geluidsoverlast voor omwonenden, zo stelt de gemeenteraad in het amendement.    

Het college daarentegen zegt dat de provincie in het ontwerp-plan de gemeente wat betreft de kritiek op veel punten tegemoet is gekomen. Bovendien zegt het college te begrijpen dat de provincie op enkele punten geen rekening heeft gehouden met de eerdere kritiek vanuit de gemeenteraad.  

Raadslid Elbert Elbers van de PvdA zegt dat het college dinsdagavond nog wel iets heeft uit te leggen. Hij noemt het zeer opvallend dat het college en de voltallige gemeenteraad compleet anders aankijken tegen de noodzaak van het indienen van een zienswijze.   

Interessante locatie voor transportbedrijven

De provincie heeft al 43 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van de Railterminal en het rijk is bereid om 12 miljoen euro bij te dragen. Verder gaat de provincie nog bijna 5 miljoen euro uitgeven aan aanpassingen van het landschap.

Bij de Railterminal kunnen treinen straks hun containers laden en lossen. Daarmee wordt Overbetuwe een interessante plaats voor transportbedrijven. Door de aanleg van de Railterminal kunnen bedrijven in de regio straks kiezen om hun producten te vervoeren over de A15, de Waal, of de Betuweroute.

Actiegroep Overbetuwe Overbelast

Veel inwoners kunnen echter weinig enthousiasme opbrengen voor de grootse plannen voor een railterminal. Zij hebben zich verenigd in de actiegroep Overbetuwe Overbelast en hebben al aangekondigd zich op een nette wijze te zullen verzetten. Zo willen ze onder meer juridische stappen ondernemen.

Op hun website kondigen ze aan een zienswijze te zullen indienen tegen het ontwerp-plan voor Railterminal Gelderland. Ook gaan ze ludieke acties en publieksacties organiseren. Wat hen betreft komt er geen railterminal, mede omdat die niet economisch rendabel zal zijn.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}