Gemeenteraad Wijchen zet officieel punt achter fusieproces, maar niet zonder tegenstand

Gemeenteraad Wijchen zet officieel punt achter fusieproces, maar niet zonder tegenstand

WIJCHEN/DRUTEN – De Wijchense gemeenteraad heeft dinsdagavond het advies van haar college opgevolgd om een punt te zetten achter het proces dat had moeten leiden tot een bestuurlijke fusie met Druten. D66 had echter liever verder aan de weg getimmerd en Sociaal Wijchen wilde het liefst een nieuwe stip op de horizon zetten.

Definitieve besluit uitstellen

D66 en Sociaal Wijchen stemden als enigen tegen de beslisnota met het advies van het college om niet verder te gaan met de fusie. Zij vinden dat het college en andere partijen te snel de stekker uit de fusie getrokken hebben. D66 wilde besluiten om nog geen definitief besluit te nemen over de fusie en te onderzoeken of de gepeilde meningen een plaats kunnen krijgen in een herindelingsontwerp, waarbij deze groepen worden betrokken in het proces. “Uit de input van inwoners blijkt dat veel mensen zich niet goed kunnen voorstellen wat een eventuele nieuwe gemeente straks zou betekenen en welke gevolgen het heeft voor de kernen”, zegt fractievoorzitter Kees van Galen, die het draagvlakonderzoek classificeerde als een ‘inventarisatie van meningen’ en vooral geen referendum. “Die zaken kunnen in een herindelingsontwerp naar voren komen en duidelijk worden. Daarna is er een veel beter beeld hoe die gemeente eruitziet en of de bezwaren nog steeds van kracht zijn.” De meeste andere partijen zien dat niet zitten. Twan van Bronkhorst (Kernachtig Wijchen): “Het is raar om hier nog ergens licht in te zien met deze uitslag.”

“Fusie blijft het beste voor beide gemeentes”

De PvdA bracht het balletje aan het rollen voor het proces richting een bestuurlijke fusie. De partij respecteert de uitkomst van het draagvlakonderzoek, maar is nog steeds overtuigd van de meerwaarde van een eventuele fusie in de toekomst. “Wij denken nog steeds dat een fusie op de middellange en lange termijn het beste is voor beide gemeentes", zegt fractievoorzitter Peter Gatzen. "Maar het is nu niet haalbaar gebleken.” De partij nam wel nog het initiatief om tot een actieplan te komen voor toekomst en doorontwikkeling van de Werkorganisatie Druten-Wijchen (WDW).

Evalueren

Door middel van een aangenomen amendement van D66, in samenvoeging met een motie van CDA, wordt het college wel opgeroepen om de uitkomsten van het draagvlakonderzoek en het proces rondom de fusie te evalueren. Van Galen: “We willen dat er een goede analyse komt van het hele traject, vanaf het eerste moment dat een eventuele fusie ter sprake kwam tot vandaag. Daarbij moeten ook het tijdspad, de communicatie, de interactie met signalen van voor- en tegenstanders in de samenleving en het bestuurlijk handelen worden betrokken. De uitkomsten en de input vanuit de respondenten dienen niet alleen te worden geduid, maar ook te worden geanalyseerd. Een goede analyse is de basis voor reflectie en levert ongetwijfeld vele leermomenten op die van nut kunnen zijn voor de organisatie, voor de bestuurders en voor de politieke partijen in Wijchen.” De toevoeging van het CDA aan het amendement is dat ook partijen zelf hun leerpunten die ze voor zichzelf zien aan bijdragen.

Stip op de horizon

In het draagvlakonderzoek werd inwoners ook gevraagd naar hun gevoel bij een grotere dorpengemeente in het Land van Maas en Waal. Die stip aan de horizon had Johan de Kievit (Sociaal Wijchen) graag meteen gezet. “Daar waren inwoners duidelijk positiever over. Wij zijn er nu ook enthousiast over. We willen die stip voor 2025 zetten. Daarbij moeten we wel voorzichtiger te werk gaan, want het gemeentebestuur van Wijchen heeft al twee samenwerkingen verkloot.” Andere partijen willen daar nu nog niet aan. “Op de lange termijn staan we achter zo’n dorpengemeente als stip op de horizon”, zegt Bjorn Derksen (CDA). “Nu moeten we vooral eerst een grote pas op de plaats maken en evalueren. Een fusieproces heeft veel meer tijd nodig dan nu genomen is.” Ook Wessel Krale (VVD) denkt daar zo over. “Het is niet passend om direct na het afschieten deze fusie maar te starten met een nieuwe, andere fusie.”

Geruststelling

Uiteraard werd er ook nog een klein beetje gejubeld. Wijchen Lokaal was nooit voorstander van een bestuurlijke fusie. “Het is ook helder dat andere partijen er nooit in geslaagd zijn om duidelijk te maken aan inwoners wat de noodzaak van deze fusie was”, zegt raadslid Leo Herms. Het onderwerp kan wat hem betreft te ruste gelegd worden. “We moeten niet aan een dood paard blijven trekken. Het is een geruststelling dat we ons geen zorgen meer hoven te maken over hoe het verdergaat met Wijchen. No hard feelings, we gaan gewoon weer gezellig door.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}