Raadsleden Beuningen niet ingelicht over rapporten Groene Heuvels

Raadsleden Beuningen niet ingelicht over rapporten Groene Heuvels

EWIJK – Twee onderzoeksrapporten over vakantiepark De Groene Heuvels zijn niet verstrekt aan de Beuningse gemeenteraad, terwijl ze wel voor die raad bedoeld waren. De opdrachtgevers van de onderzoeken hadden erop aangedrongen dat de raadsleden de rapporten zouden ontvangen.

Werkbezoek

Het gaat om onderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van OTTO Workforce/Kafra Housing, verhuurder van woningen aan arbeidsmigranten. De onafhankelijke onderzoeksbureaus concluderen dat het beleid van de gemeente Beuningen om permanente bewoning op De Groene Heuvels te beëindigen niet effectief is. OTTO Workforce/Kafra Housing heeft de rapporten naar de gemeenteraad gestuurd met een korte begeleidende brief, direct gericht aan de raadsleden: “Wij voelen ons geroepen uw raad te informeren.” De rapporten en de brief zijn echter tot en met woensdag niet te vinden in het raadsinformatiesysteem van Beuningen. De brief en rapporten zijn tevens in handen van RN7.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: John Beckmann/RN7

Ingekomen stukken

Normaliter worden ingekomen stukken die gericht zijn aan de gemeenteraad in Beuningen op een openbaar toegankelijke lijst geplaatst, mits er geen privacy-wetgeving op van toepassing is. Dat laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn bij brieven van individuele inwoners van de gemeente, maar is in het geval van deze rapporten dus niet aan de hand. Het is de taak van de griffie om ingekomen stukken op de juiste manier te behandelen.

Al in juli verzonden

De griffie van de gemeente Beuningen laat in een reactie weten de documenten te hebben ontvangen, maar ze te hebben geïnterpreteerd als een uitnodiging voor een werkbezoek aan het vakantiepark. Inderdaad staat in de begeleidende brief ook een uitnodiging om De Groene Heuvels te bezoeken, maar het doel van de brief is expliciet ook het onder de aandacht brengen van de twee rapporten. De griffie geeft aan dat de uitnodiging snel in de agendacommissie zal worden besproken. Het college van Burgemeester en Wethouders laat weten zich aan te sluiten bij die verklaring van de griffie.

Volgens OTTO Workforce is een van de rapporten ook al in juli 2019 aan de gemeente Beuningen verzonden. Na een ontvangstbevestiging heeft het bedrijf hierover niets meer van de gemeente vernomen. Op de vraag of dit inderdaad klopt, gaf B&W geen reactie.

Wel bij de provincie

Opvallend is dat dezelfde documenten wel sinds 8 januari van dit jaar bij de ingekomen stukken van de provincie Gelderland te raadplegen zijn. Vanuit de provincie loopt al enige tijd een project met de naam Ariadne, dat gemeenten ondersteunt bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit op en rondom vakantieparken. Het gaat niet om geheime informatie: in de rapporten zelf is dan ook geen informatie onleesbaar gemaakt.

Michiel van Heijst

Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}