Extreem-rechtse RVF eist sluiting voormalig kraakpand Grote Broek

Extreem-rechtse RVF eist sluiting voormalig kraakpand Grote Broek

NIJMEGEN – Het extreemrechtse Racial Volunteer Force (RVF) zal op 10 november tegenover het voormalig kraakpand de Grote Broek demonstreren. Zij eisen dat het pand direct haar deuren sluit omdat het volgens hen zou fungeren als broedplaats voor links-extremisme.

In een persbericht beweert het RVF dat de gemeente vreest voor een escalatie en daarom een alternatieve locatie heeft aangewezen voor het protest. Volgens de woorvoerder van de gemeente klopt dit niet.

In 2017 kwam het RVF nog samen bij de woonboulevard in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg. Daar werd een herdenking georganiseerd voor "hen die hun leven hebben opgeofferd voor het ideaal van nationaalsocialisme". Ongeveer een jaar later keert de rechts-extremistische organisatie terug naar Nijmegen, ditmaal om te demonstreren tegen links-extremisme. Het voormalig krakerspand 'De Grote Broek' dient op 10 november als strijdtoneel; volgens het RVF een 'broedplaats' voor links-extremisme en radicalisering.

Escalatie

De rechts-extremistische actiegroep stelt nu dat de gemeente tijdens gesprekken een alternatieve locatie voor het protest heeft aangewezen. De gemeente zou vrezen voor een escalatie en daarom geen demonstratie tegenover de Grote Broek willen. Het RVF geeft aan hoe dan ook vast te willen houden aan de orginele locatie: "Eerder vreesde burgemeester Bruls ook al een 'confrontatie' met linksextremisten en heeft hij ons protest naar het stadsdeel Dukenburg verplaatst. Vervolgens weigerde hij op te treden toen er daar alsnog een tegenprotest werd gehouden door linksextremisten. Ook bij de Waalbrug hebben linksextremisten zonder kennisgeving ongestoord mogen demonstreren van de gemeente. Nu houden wij voet bij stuk."

Een woordvoerder van de gemeente Nijmegen bevestigt dat er afgelopen week gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de actiegroep en de gemeente, maar ontkent dat er een alternatieve locatie is aangewezen. "De opvatting van de organisator klopt niet. De aankondiging wordt nog bekeken. Daarbij staat vrijheid van demonstratie voorop, maar wel met respect voor de openbare orde en veiligheid van iedereen. Uiteindelijk ligt de eindverantwoordelijkheid bij burgemeester Bruls. Hij zal een besluit nemen," aldus de woordvoerder.

"Wij gaan een fysieke confrontatie niet uit de weg"

Over een eventuele gewelddadige confrontatie tussen rechts- en links-extremisten, maakt het RVF zich niet al te druk. "Wij maken ons geen zorgen. Als het op geweld uitdraait, dan komt dat vanuit de links-extremistische hoek en zullen wij ons verweren", vertelt Johnboy Willemse, woordvoerder van het RVF.

Antifa Nederland bestempelt de uitspraken van Willemse als onzin. "Het RVF is onderdeel van Blood & Honour/Combat 18, internationale terreurnetwerken". Ook Tommy Ryan, anarchist, activist en actief bij de website anarchisme.nl, noemt de aantijgingen van Willemse "goedkope trucs om hun politieke tegenstander te criminaliseren". 

In de Grote Broek zijn veel anarchisten actief, die het sociale centrum draaiende houden. De oproep van het RVF om het centrum te sluiten zal daarom kunnen rekenen op een tegenreactie. "Natuurlijk verweren anarchisten zich in het geval van een dergelijke dreiging", aldus Tommy Ryan. Of er daadwerkelijk een tegendemonstratie in het verschiet staat weet hij niet: "Er zullen misschien antifascisten aanwezig zijn; ik hoop het, maar tot op heden heb ik geen oproep tot mobilisatie of iets dergelijks gezien", aldus Ryan.

Het RVF laat weten niet uit te zijn op een gewelddadige ontmoeting met eventuele tegendemonstranten, maar schuwt deze niet. "Het gaat ons om het aankaarten van de praktijken in het linksradicale milieu van De Grote Broek en de rol van de gemeente Nijmegen. Wij zijn niet uit op een fysieke confrontatie, maar wij gaan dat zeker niet uit de weg. Wij demonstreren waar wij willen, ook in een linkse stad als Nijmegen", vertelt ene 'Job', woordvoerder van de Facebook-pagina RVF Zuidwest.

"Extreemrechtse groeperingen voelen zich gelegitimeerd"

Waar het RVF de bewering op baseert dat links-extremisten gewelddadige activiteiten ontplooien in De Grote Broek, is niet geheel duidelijk. "Wij zullen op de dag zelf bij onze toespraken voor kameraden en belangstellenden met voorbeelden komen. Zonder hier op dit moment alles prijs te geven, is het geen geheim dat Nijmegen met zijn linkse bestuur een grote sympathie heeft voor linksradicalen die onder meer in De Grote Broek samen komen", aldus RVF Zuidwest.

Volgens Ryan voelen extreem-rechtse groeperingen zich steeds verder gelegitimeerd om weer de straat op te gaan vanwege de 'opkomst en vestiging van het rechtspopulisme'. "Groepen als het RVF hebben niet alleen ideeën op papier, maar uiteindelijk ook de motivatie voor een fysieke uitvoering daarvan. Ik denk dat het genoeg zegt in welke traditie de Racial Volunteer Force zich plaatst. Deze organisatie eert de Waffen SS: de nazistische bezetter van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog."

Ryan vervolgt: "We zouden toch wel hebben geleerd van de gevolgen van het fascisme en nationaal-socialisme? De uitspraak 'dit nooit meer' behelst naar mijn idee niet dat we dit probleem pas moeten bestrijden op het moment dat er slachtoffers vallen. Laten we voorkomen dat het zo ver komt en de systematische ontwikkeling van het fascisme herkennen voor wat het is."

Ryan denkt echter niet dat het aan de staat is om een demonstratie te verbieden noch te faciliteren. "Ik denk dat het aan de bevolking is om iets te tolereren of iets verwerpelijk te vinden. Op het moment dat men nazisme op straat verwerpelijk vindt en zich hier tegen wil verzetten, vind ik dat dit mogelijk moet zijn. Vrijheid van meningsuiting betekent wat dat betreft voor mij niet dat je iets kunt verkondigen zonder dat je daar de consequenties van onder ogen wilt of hoeft te zien."

Wat is Racial Volunteer Force?

RVF is van oorsprong een internationale extreemrechtse militante organisatie, afkomstig uit het Verenigd-Koninkrijk en stamt uit het jaar 2002. De organisatie is een afsplitsing van het neonazistische Combat 18. RVF omschrijft zichzelf als een 'internationaal verzetsnetwerk tegen de zionistische bezettingsmacht'. "Draag de fakkel van het nationaalsocialisme", prijkt er op hun website. Woordvoerder Johnboy Willemse bevestigt dat RVF een organisatie is met een nationaalsocialistisch gedachtegoed.

In een publicatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) uit 2010, wordt het RVF in een aantal alinea’s besproken. De groepering zou 'zeer klein' zijn, maar heeft wel een 'disproportioneel' grote stem onder rechts-extremisten. Volgens de AIVD streeft de Nederlandse tak van het RVF naar een Arisch Vierde Rijk, waarbij het oorspronkelijke partijprogramma van de NSDAP leidend moet worden. De doelstellingen van onder het RVF worden ondere andere als 'antidemocratisch' gezien, omdat zij groepen in de samenleving uitsluiten.

Opkomst

Volgens Willemse is het nog niet zeker hoeveel mensen er precies op de demonstratie afkomen. "We hebben nog een aantal weken de tijd om te mobiliseren, maar ik hoop op 40 mensen. Je weet het nooit, de ene keer is het drukker dan de andere keer." 

De actiegroep Nijmegen Rechtsaf geeft aan "zeker niet aanwezig" te zullen zijn bij de demonstratie van RVF. "De Racial Volunteer Force staat mijlenver van ons af op politiek gebied".

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}