Rapporten: ‘Arbeidsmigranten uit Groene Heuvels zetten is niet effectief’

Rapporten: ‘Arbeidsmigranten uit Groene Heuvels zetten is niet effectief’

EWIJK – De aanpak die de gemeente Beuningen hanteert in vakantiepark De Groene Heuvels is niet effectief. Dat blijkt uit onderzoeksrapporten van twee onafhankelijke onderzoeksbureaus. De onderzoeken zijn gedaan in opdracht van OTTO Work Force/Kafra Housing, dat woningen in het Ewijkse vakantiepark verhuurt aan arbeidsmigranten. De gemeente wil een einde maken aan permanente bewoning in het vakantiepark, zodat de woningen weer beschikbaar zijn voor recreanten.

Arbeidsmigranten

Het Expertisecentrum Flexwonen schetst de situatie van arbeidsmigranten in de regio. Vaak is het moeilijk goede huisvesting te vinden voor deze mensen. Het gebruik van recreatieparken is daarvoor niet ideaal, aangezien deze parken daarvoor in beginsel niet bedoeld zijn. Volgens het Expertisecentrum is deze optie in veel gevallen wel de “minste van alle kwaden”. Naar schatting wonen in De Groene Heuvels ongeveer vijfhonderd arbeidsmigranten. De gemeente wil daar een einde aan maken, maar het Expertisecentrum stelt dat “grote inzet op handhaving, zonder dat er alternatieven beschikbaar zijn, niet erg effectief is.”

Ook wijst het Expertisecentrum op de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten uit 2012. Daarin wordt geadviseerd te kiezen voor strikte handhaving als zich gevaarlijke situaties voordoen. Als die er niet zijn, moet volgens de verklaring zoveel mogelijk de bed-, bad-, en broodregeling worden toegepast. Dit betekent in de praktijk dat een ‘bed’ pas wordt opgeheven als er een ander ‘bed’ voor in de plaats is gekomen. Oftewel: huisvesting pas opheffen als er een alternatief is.

De Vereniging van Eigenaren van De Groene Heuvels heeft vorig jaar een toekomstvisie opgesteld. Daarin werd voorgesteld om gedurende drie jaar woningen te verhuren, onder voorwaarde dat een deel van de opbrengsten gespaard wordt voor toekomstige investeringen in verbeteringen van het park. Het Expertisecentrum adviseert om dit plan te bespreken, aangezien het aansluit bij het doel dat de gemeente zegt na te streven, namelijk de toekomstige beschikbaarheid van voldoende recreatieterreinen in de gemeente. Het Expertisecentrum concludeert: “Al met al lijkt het hoog tijd om de ontstane patstelling te doorbreken en opnieuw een gesprek tussen gemeente, exploitant en eigenaren aan te gaan.”

Perspectief Groene Heuvels

Adviesbureau ZKA Leasure Consultants (gespecialiseerd in vrijetijdseconomie) heeft de kwaliteit en het perspectief van De Groene Heuvels onderzocht vanuit toeristisch oogpunt. Het bureau stelt dat het park “niet vitaal” is. Het oogt gedateerd, er zijn te weinig recreatieve voorzieningen en de bungalows zijn klein en niet meer van deze tijd. Om het park weer helemaal up-to-date te krijgen zijn tientallen miljoenen euro’s nodig. ZKA stelt daarom dat recreatief gebruik op De Groene Heuvels op de korte termijn niet haalbaar is. Voor de langere termijn noemt ook ZKA de mogelijkheid om bungalows te verhuren aan uitzendbureaus en van een deel van de opbrengsten het park te moderniseren. Dit is dus een vergelijkbaar plan als de vereniging van eigenaren vorig jaar al voorstelde.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}