Reclameheffing voor binnenstadondernemers, en aankoop groenstrook Spoorkuil

Reclameheffing voor binnenstadondernemers, en aankoop groenstrook Spoorkuil

NIJMEGEN - Kort nieuws uit de raadsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders, met: Reclameheffing voor ondernemers centrum om te investeren in promotie binnenstad, en de aankoop door de gemeente Nijmegen van een groenstrook in de Spoorkuil bij Bottendaal.

  • Het Huis voor de Binnenstad heeft de ambitie uitgesproken om een Binnenstadfonds op te richten met als doel meer middelen voor beleving in en promotie van de binnenstad te genereren. Door gebaseerd op de WOZ-waarde een reclameheffing in te voeren voor panden waar reclame gemaakt wordt wordt ervoor gezorgd dat alle ondernemers meebetalen. Dat is nu nog niet het geval, waardoor een deel van de ondernemers gratis meeprofiteert. De gemeente gaat zorgdragen voor de inning van de heffing en houdt daar dan overheadkosten voor in. Dat zou gaan om ongeveer 15 procent. Nijmegen volgt daarmee het voorbeeld van steden als Arnhem, Den Bosch en Eindhoven.
  • De aankoop van de strook groen langs het spoor in de Spoorkuil bij Bottendaal, inclusief het karakteristieke seinhuisje, is succesvol afgerond. Nijmegen heeft de grond aangekocht van NS Vastgoed met de bedoeling om de locatie groen te houden. Wijkbewoners hebben het voorheen verwilderde terrein sinds 2013 in beheer en houden het schoon. Omdat de weinige tuinen die Bottendaal heeft klein zijn, is er onder bewoners de behoefte aan een noemenswaardige groenvoorziening in hun wijk.

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}