Regio neemt maatregelen tegen gevolgen klimaatverandering

Regio neemt maatregelen tegen gevolgen klimaatverandering

REGIO – De provincie, het waterschap en zeven gemeenten in de regio rondom Nijmegen zijn onlangs akkoord gegaan met het zogeheten RAS, de Regionale Adaptie Strategie. Het RAS geeft een overzicht van alle maatregelen die nodig zijn om de komende klimaatveranderingen het hoofd te kunnen bieden.

Het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal zijn kwetsbaar voor wateroverlast en lange droogteperioden. Het heeft geen zin dat gemeenten los van elkaar maatregelen nemen, zo staat in het RAS. Alleen maatregelen in regionaal verband zijn zinvol.

Verdroging

In de hele regio zijn er problemen met verdroging, zoals in de zomer van 2018 toen er veel te weinig regen viel. Dan ontstaan er problemen met watergevoelige landbouwgewassen zoals de fruitteelt. Bij extreme droogte wordt het in de toekomst moeilijker of zelfs onmogelijk om de watergangen te vullen met rivierwater zoals nu gebruikelijk is, aldus het RAS.  

Ook het probleem van wateroverlast speelt in de gehele regio. Niet alleen in het heuvelachtige, oostelijk deel van de regio, waar zich lokaal heel veel water kan verzamelen, ook in het Land van Maas en Waal heeft men regelmatig last van ondergelopen straten, kelders, weilanden en akkers. Daarnaast is daar overlast door kwelwater.

Regenwater opvangen

Door een aantal maatregelen te nemen, wil men wateroverlast als gevolg van extreme regenbuien tot een minimum beperken. Door de klimaatverandering verwacht men steeds vaker hele zware buien. Dit vergt bijvoorbeeld aanpassingen aan het riool, minder tuinen die vol liggen met tegels, en een goede afvoer van regenwater. In dorpen en steden komen meer vijvers, waar regenwater snel kan worden opgevangen.  

Volgens het RAS is het belangrijk dat de bevolking zich bewust wordt van de aanstaande klimaatveranderingen. De zeven samenwerkende gemeenten zijn: Heumen, Nijmegen, Beuningen, Druten, Berg en Dal, West Maas en Waal, en Wijchen.  

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}