Regiogemeenten werken nauw samen tegen laaggeletterdheid

Regiogemeenten werken nauw samen tegen laaggeletterdheid

REGIO – De zeven gemeenten in de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen gaan de komende vier jaar nauw samenwerken in de strijd tegen laaggeletterdheid en de uitvoering van de volwasseneneducatie. Dat gebeurt aan de hand van een uitgebreid regionaal programma, dat alle zeven gemeenten de komende tijd gaan vaststellen.

De regiogemeenten hebben afgesproken dat zij het Bondgenootschap Laaggeletterdheid op allerlei manieren gaan ondersteunen. Bij het Bondgenootschap regio Nijmegen zijn gemeenten en bedrijven uit het Rijk van Nijmegen aangesloten.

Lezen en schrijven onmisbare basisvaardigheden

De plannen zijn vastgelegd in een 14 pagina’s tellend document met de titel 'Regionaal programma Laaggeletterdheid en volwasseneneducatie 2018 - 2022 Rijk van Nijmegen'.

Bij het zoeken naar een baan zijn basisvaardigheden als goed kunnen lezen en schrijven tegenwoordig onmisbaar. In de huidige kenniseconomie heeft 80 procent van het werk te maken met lezen en schrijven, zo is te lezen in het programma.

In Rijk van Nijmegen minder laaggeletterden

Laaggeletterdheid is overal en komt in alle lagen van de bevolking voor. Naar schatting heeft gemiddeld 12 procent van de volwassen Nederlanders moeite met lezen en schrijven. In de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen is het percentage laaggeletterden net iets lager dan het landelijke gemiddelde. Het gaat om percentages tussen de 8 en 11 procent.

Voor de laaggeletterden in kwestie is het een groot probleem. Het levert allerlei praktische en financiële problemen op, waardoor deelname aan de samenleving enorm wordt bemoeilijkt. Het leidt tot grotere sociale verschillen en brengt ook de nodige kosten met zich mee. Volgens berekeningen kost laaggeletterdheid de maatschappij jaarlijks minstens één miljard euro.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}