Regiowethouders zoeken nieuwe methode om werkzoekenden te helpen

Regiowethouders zoeken nieuwe methode om werkzoekenden te helpen

REGIO – Ook in de regio Arnhem-Nijmegen is in bepaalde sectoren veel vraag naar arbeidskrachten, maar kan men daar moeilijk mensen voor vinden. Aan de andere kant is er nog altijd een flinke groep werklozen die niet aan de bak komt, onder andere omdat zij niet de geschikte diploma’s hebben. Wethouders van de gemeenten uit de regio zoeken daarom naar nieuwe methoden om vraag en aanbod tóch aan elkaar te koppelen.

In de metropoolregio Amsterdam loopt het project House of Skills, waarbij men uitgaat van loopbaantrajecten en een arbeidsmarkt die vooral gericht zijn op de vaardigheden die iemand heeft, in plaats van zijn diploma’s.

Vaardigheden testen en trainen

Werkzoekenden hebben vaak allerlei vaardigheden die belangrijk zijn in bepaalde banen. Die vaardigheden kun je testen en trainen, en in een later stadium ook vastleggen, zodat de werkzoekende een soort vaardighedenpaspoort krijgt. Daarmee kan men solliciteren op nieuwe functies.

De Nijmeegse wethouder Monique Esselbrugge beseft dat er nog steeds een flinke groep mensen langs de kant zit “die we hard nodig hebben”. Volgens haar moeten we in dit verband niet alleen naar diploma’s en specifieke werkervaring kijken. Werkzoekenden kunnen op basis van hun vaardigheden mogelijk toch voor diverse banen geschikt zijn, zo meent Esselbrugge.

Gat tussen vraag en aanbod moet gedicht

Wethouders, ondernemers en vertegenwoordigers van het onderwijs uit de regio brengen vrijdag 29 november een bezoek aan het project House of Skills in Amsterdam. De delegatie onderzoekt of House of Skills ook kan worden vertaald naar de regio Arnhem-Nijmegen.

Met de arbeidsmarkt in de regio gaat het goed. Vorig jaar was er een banengroei van 2,5 procent, dat hoger is dan gemiddeld in de provincie. De economie groeit als kool, maar de gaten in de arbeidsmarkt nemen ook toe. De arbeidsmarkt verandert voortdurend en ook de regionale overheden moeten daar op inspelen.

Wethouder Nick Derks van Wijchen stelt dat er al veel wordt gedaan, maar “toch zien we dat er nog meer moet en kan als het gaat om het dichten van het gat tussen vraag en aanbod”.    

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}