Rondweg Aldenhof voorlopig nog geen 30 kilometerzone

Rondweg Aldenhof voorlopig nog geen 30 kilometerzone

NIJMEGEN – De rondweg door de Aldenhof kan niet op korte termijn ingericht worden als 30 kilometerzone. Dat laat het college weten aan GroenLinks, dat naar aanleiding van een petitie uit de wijk vragen indiende.

Geen aanleiding

Op dit moment is er wat het college betreft geen aanleiding om verkeersremmende maatregelen te treffen. ‘Uit onze snelheidsgegevens blijkt niet dat er op de rondweg te hard wordt gereden, noch dat er frequent ongevallen gebeuren die te relateren zijn aan een verhoogde snelheid. De ingang van basisschool de Aldenhove zit aan de Aldenhof 60e straat. Deze straat ligt in een 30 kilometerzone en hier zijn reeds voorzieningen getroffen. Van de school hebben wij geen signalen ontvangen dat leerlingen moeite hebben met het oversteken van de rondweg.’

Praktisch en financieel aspect

Er zit ook een praktische en financieel aspect aan het standpunt van het college. 'Je kunt op een 50 kilometerweg niet zomaar verkeersremmende maatregelen nemen', zegt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). 'Voordat je er een 30 kilometerbord neer kunt zetten, moet je de weg herinrichten. Dat kost een hoop geld, en er moet ook rekening gehouden worden met de hulpdiensten en het openbaar vervoer dat mensen in de Aldenhof moet kunnen bereiken. Op korte termijn gaat dit dus niet lukken, maar de intentie wordt wel degelijk ondersteund.'

Wegencategoriseringskaart

‘Op dit moment werken wij aan een wegencategoriseringskaart', laat het college weten. 'Deze kaart zal begin 2020 aan het college worden voorgelegd. Op de wegencategoriseringskaart is het Nijmeegse wegennetwerk weergegeven en wordt aangegeven welke wegen in de toekomst afgewaardeerd kunnen worden van 50 km/uur naar 30 km/uur. Er wordt een lijst met criteria opgesteld waaraan een weg moet voldoen wil deze in aanmerking komen voor afwaardering. Alle 50 km/uur wegen in Nijmegen zullen volgens deze lijst van criteria worden beoordeeld. Zo ook de rondweg van de Aldenhof. Omdat de beoordeling nog niet gereed is willen we daar nu nog niet op vooruitlopen.

Bus

De doorgaande strijd van bewoners van de Aldenhof om weer een volwaardige buslijn in hun wijk te krijgen, kan dwars liggen bij de afwaardering van de weg. ‘In de criteria zal ook de aanwezigheid en frequentie van het busverkeer een rol spelen. Nu rijdt hier lijn 4 middels een kleine bus. Maar gezien de wens er is dat de wijk rechtstreeks verbonden wordt met het centrum gaat dit mogelijk in de toekomst wijzigen. Deze ambities stroken mogelijk niet met de wens om af te schalen naar 30 km/uur.’

 

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}