Ruim anderhalf miljoen subsidie voor Energie Transhipment Hub Nijmegen

Ruim anderhalf miljoen subsidie voor Energie Transhipment Hub Nijmegen

NIJMEGEN – Het project 'Energie Transhipment Hub Nijmegen (E-T Hub)' ontvangt een bijdrage van 1,6 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dat wil zeggen 1,2 miljoen uit Europa aangevuld met cofinanciering van 4 ton van de provincie Gelderland.

Op het terrein van de voormalige elektriciteitscentrale aan de Noordkanaalhaven in Nijmegen komt een duurzame (snel)laadmogelijkheid voor accucontainers voor binnenvaartschepen. Deze containers worden geladen met zon- en windenerige. Vervolgens worden ze gebruikt om een elektrisch aangedreven binnenvaartschip van stroom te voorzien.

Verminderen piekbelasting

Het project E-T Hub ontwikkelt en test een kleine, duurzame en vernieuwende snellaadmanier voor binnenvaartschepen op het terrein van de Nijmeegse centrale. Deze Hub combineert het opladen van mobiele energiecontainers met het verminderen van piekbelasting op het elektriciteitsnet. Dat betekent dat zoveel mogelijk overschotten van zon- en windenergie, die niet op het elektriciteitsnetwerk terecht kunnen vanwege capaciteitsproblemen van dat netwerk, gebruikt worden voor het opladen van deze mobiele batterijcontainers. Deze batterijen kunnen worden gebruikt in de transportsector en bij festivals en bouwprojecten.

Opschaling Energie-Transhipment Hub

Met de opgedane kennis en ervaring wordt een model ontwikkeld voor opschaling van de Energie-Transhipment Hub. Ook worden concepten uitgewerkt om de laadinfrastructuur aan andere toepassingen en transportsegmenten te koppelen, zoals vrachtwagens, heftrucks en mogelijk OV-bussen. Daarnaast wordt voorgesorteerd op het opwekken en tanken van waterstof voor schepen en voertuigen.

Met al deze ontwikkelingen, wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de CO2- en stikstofuitstoot. Het levert volgens provincie Gelderland een flinke bijdrage aan de Gelderse stikstofaanpak: de schepen op de Waal stoten meer stikstof uit dan een gemiddelde provinciale weg. Daarom dringt Gelderland aan op verduurzaming van de binnenvaart en heeft de provincie het Rijk gevraagd hierin te investeren.

Partners E-T Hub

Het consortium dat samenwerkt in E-T Hub bestaat uit: ENGIE (Nijmegen), BCTN (Nijmegen), eL-Tec (Hattem), Tharsis (Delfzijl) en de gemeente Nijmegen. Met een eigen bijdrage van deze partners wordt ruim 4,1 miljoen in het project geïnvesteerd.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}