Slechts 'gewenste' vuurwerkvrije zones rondom natuur, dieren en graven

Slechts 'gewenste' vuurwerkvrije zones rondom natuur, dieren en graven

NIJMEGEN – Gebieden rondom natuur, dieren en graven worden deze jaarwisseling ‘gewenste vuurwerkvrije zones’ en geen officiële vuurwerkvrije zones. Dat heeft het college besloten, omdat het vindt dat dit laatste een verplichting tot handhaving met zich meebrengt die niet waargemaakt kan worden. Initiatiefnemer van de motie die opriep tot vuurwerkvrije zones Partij van de Dieren is zeer ontevreden met het besluit en spreekt van een 'gelegenheidsargument met een hoog kulgehalte'.

Oproepen om te ontzien

‘Wij zijn van mening dat het met de motie beoogde doel het beste gerealiseerd kan worden op basis van vrijwillige medewerking’, laat het college per brief weten aan de raad. ‘Dat doen we door te gaan werken met wat we gewenste vuurwerkvrije gebieden noemen. Via de media die tot onze beschikking staan zullen we de Nijmegenaren oproepen om tijdens de jaarwisseling de in uw motie benoemde kwetsbare gebieden en objecten te ontzien. Daarbij geven we op een kaart aan waar die in onze gemeente precies liggen.’

Betrouwbare overheid

Het college vindt dat hiermee de motie in de kern uitgevoerd wordt. ‘Het gaat om de vraag hoe we zo goed mogelijk rekening kunnen houden met het belang van dieren tijdens de jaarwisseling? Naar onze mening vraagt dat om een aanpak waarbij we een zo groot mogelijk beroep doen op begrip en inlevingsvermogen bij de Nijmegenaren voor het dierenwelzijn. Vrijwilligheid is hierbij immers een belangrijke succesfactor. Daar komt wat ons betreft bij dat een overheid die een maatregel afkondigt die in beginsel voor de burger juridisch bindend is, maar in de praktijk niet handhaafbaar, die de burger op het verkeerde been zet - waarmee de overheid dus in feite niet betrouwbaar handelt. Dat vinden wij met het oog op wat we naar de Nijmegenaren willen representeren over het belang van goed openbaar bestuur ten principale de verkeerde boodschap.’

'Gelegenheidsargument met hoog kulgehalte'

Michelle van Doorn (PvdD) is niet gelukkig met deze argumentatie van het college. ‘Dat is werkelijk een gelegenheidsargument met een hoog kulgehalte om onder de uitvoering van de motie uit te komen. Natuurlijk snap ik dat er met de jaarwisseling geen agent in elk park wordt opgesteld, maar dat gebeurt ook niet in iedere straat in de wijken. Politie handhaaft op basis van patrouillering en naar aanleiding van meldingen van overlast, wangedrag en schermutselingen. Als er genoeg bewijs is – bijvoorbeeld door beelden, getuigenverklaringen en forensisch onderzoek – dat iemand in overtreding is geweest, kan er achteraf gehandhaafd en vervolgd worden. Met de beleidskeuze die het college nu maakt, is die mogelijkheid weg.’

'Iets nieuws'

‘We hebben hier echt iets nieuws’, vindt burgemeester Hubert Bruls (CDA). ‘Dit heeft nog niemand bedacht in dit land. Het gaat niet om een juridisch omschreven gebied, maar qua bedoeling bereik je hetzelfde. We hebben simpelweg geen agenten beschikbaar om de hele avond in een leeg Goffertpark te gaan staan. Zeker niet terwijl er in bepaalde wijken behoefte is aan relatief veel handhavingscapaciteit. Als we een deel van die capaciteit naar een plek gaan verplaatsen waar niets gebeurt, worden we voor gek verklaard. Wanneer er wel problemen ontstaan, kunnen de politie en de brandweer er natuurlijk naartoe.’

Pissig

Van Doorn windt er geen doekjes om: ‘Het ziet ernaar uit dat ondanks de met ruime steun aangenomen motie, deze niet uitgevoerd wordt, en daar ben ik behoorlijk pissig om. De motie roept op voor deze jaarwisseling echte vuurwerkvrije zones rondom dieren, graven en in natuurgebieden te regelen. Dit krijgt zeker een vervolg. Als de burgemeester de motie niet wil uitvoeren, zal hij toch met betere argumenten moeten komen.’

 

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}