Sociaal wijkteam Wijchen vanaf 2021 niet meer bemand door MEE Gelderse Poort

Sociaal wijkteam Wijchen vanaf 2021 niet meer bemand door MEE Gelderse Poort

WIJCHEN – De gemeente Wijchen beëindigt per 1 januari 2021 de subsidierelatie met MEE Gelderse Poort, die het sociale wijkteam in de gemeente bemant en verantwoordelijk is voor schoolmaatschappelijk werk. Het personeel in kwestie komt in dienst bij de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) of wordt ondergebracht in een aparte stichting.

Voor inwoners zou er niets moeten veranderen. Het besluit kon wel op kritiek vanuit de gemeenteraad rekenen.

Zelf uitvoering aan geven

De gemeenteraad besloot donderdagavond op voorspraak van het college de subsidierelatie met MEE Gelderse Poort per 1 januari 2021 te beëindigen. MEE Gelderse Poort zou ook hebben aangegeven te willen stoppen met het bemensen van sociale wijkteams via hun eigen organisatie. Om continuïteit te bewerkstelligen, wil de gemeente zelf uitvoering gaan geven aan deze taak. Het college denkt hiermee een kostenbesparing te realiseren op vooral de overheadkosten van personeel. 

Personeel

Omdat er sprake is van overgang van onderneming, gaan alle rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten van medewerkers van het sociaal wijkteam die nu in dienst zijn van MEE Gelderse Poort van rechtswege over op de Gemeente Wijchen. Het gevolg daarvan is dat het de Gemeente Wijchen niet vrij staat om personeel te selecteren, maar dat alle bij het Sociaal Wijkteam betrokken personeelsleden, ter waarde van 8,7 fte, in dienst van de Werkorganisatie Druten Wijchen, of wordt – zoals juridisch adviseur van de gemeente Dirkzwager voorstelt – in een aparte stichting. ‘Vooralsnog is de gemeente tevreden over het personeel van MEE Gelderse Poort’, aldus het college. Personeel van MEE Gelderse Poort is al geïnformeerd over een mogelijke beëindiging van de subsidierelatie met de gemeente Wijchen. Ook hebben zij vernomen dat het personeel het werk volgt. Met elke medewerker zal een individueel gesprek plaatsvinden.

Voordelen

Het college ziet meer voordelen in het zelf uitvoeren van de taken met eigen personeel. ‘De gemeente Wijchen bepaalt zelf het beleid en kan dit rechtstreeks communiceren met medewerkers in eigen dienst. Doordat mensen in dienst zijn bij de gemeente zit hier geen filter meer tussen en dus ook geen tegenstrijdige belangen. De gemeente kan dan een sterk sturende rol innemen en de eigen visie doorvoeren. Daarnaast wordt ook de continuïteit vergroot. Doordat het personeel in dienst is van de gemeente ontstaan er minder fluctuaties in beschikbare personeelsleden. MEE Gelderse Poort wordt gesubsidieerd en moet aan het begin van ieder jaar op basis van de binnen gekregen subsidie bepalen welk personeel ze in dienst kan nemen of behouden.’

Dienstverlening

Voor inwoners verandert er niets in de dienstverlening. ‘Voor inwoners zijn het medewerkers van het Sociaal Wijkteam en is het niet relevant bij wie de medewerkers in dienst zijn.’ De gemeente Wijchen zal de onafhankelijke cliëntondersteuning bij MEE Gelderse Poort wel blijven afnemen. ‘Hier wordt echter maar mondjesmaat gebruik van gemaakt waardoor we hiervoor geen middelen vooraf beschikken, maar betalen op basis van gebruik’, zegt het college. Het reisbuddy-project van MEE Gelderse Poort maakt geen onderdeel uit van de beëindiging van de subsidierelatie.

Werkgeversrisico's

CDA stemde voor, maar met flinke tegenzin. ‘We vinden dat dit, zeker na het advies van Dirkzwager, heel slecht uitgewerkt is’, zegt raadslid Karin Hoogteijling. ‘Maar het alternatief, doorgaan met MEE Gelderse Poort, is ook risicovol omdat ons met name wat betreft het schoolmaatschappelijk werk ter oren is gekomen dat het niet goed zit zoals het nu gaat. Als de gemeente alle argumenten waar weet te maken, dan is het prima natuurlijk. Maar daar geloof ik niet helemaal in. Een besparing van 30.000 euro wanneer je zelf mensen in dienst neemt zie ik niet helemaal gebeuren. Als je zelf werkgever bent, heb je inmiddels ook de werkgeversrisico’s. Als dit niet zo zou zijn, hadden bureaus waaraan uitvoering van taken wordt uitbesteed geen werk meer. Maar ik moet ook terugdenken aan een geval van jaren geleden. Toen hadden we De Stroming, een muziekschool. Docenten daarvan waren ondergebracht in een stichting. Met het opheffen van De Stroming had de gemeente opeens allemaal mensen in dienst waar geen werk voor was. Het staat ook haaks op het strategisch beleid om de uitvoering weg te halen bij maatschappelijke partners en weer zelf op je te nemen als gemeente.’ Kernachtig Wijchen, PvdA en Sociaal Wijchen stemden ook voor het voorstel.

'Raad weer eens onder druk gezet'

De fractie van D66 stemde tegen het besluit en heeft kritiek op hoe de raad geïnformeerd is tijdens de totstandkoming. ‘Wij zijn ontstemd over deze beslisnota’, zegt fractievoorzitter Emmy Wittenberg. ‘De raad is weer eens onder druk gezet om zeer snel te beslissen. De nota is, ook nog eens zonder dat duidelijk te communiceren, gewijzigd tijdens het proces. Er is misleidende informatie gegeven over wie en in welke mate wilde stoppen. De onderbouwing van de besparing ontbreekt. We hebben grote twijfels of de kwaliteit van de zorg is gebaat bij het volledig stoppen. Wij roepen op om serieus in gesprek te gaan met MEE Gelderse Poort over de toekomstige samenwerking.’ Ook Wijchen Lokaal stemde tegen.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}