SP: 'Gemeente moet meer doen tegen 'politiek witwassen' extremistische organisaties'

SP: 'Gemeente moet meer doen tegen 'politiek witwassen' extremistische organisaties'

NIJMEGEN – De SP vindt dat de gemeente Nijmegen meer moet doen om te voorkomen dat er subsidie verleend wordt en panden verhuurd worden aan organisaties met een extremistisch karakter.

De partij stelde er vragen over aan het Nijmeegse college, nadat een actieorganisatie meldde aan te kunnen tonen dat de gemeente onbedoeld met een omweg subsidie zou verlenen aan een Turkse ultrarechtse organisatie. Over de instelling van het college is de SP ronduit ontevreden.

Turks Cultureel Centrum

De actieorganisatie Doorbraak zegt aan te kunnen tonen dan Nijmegen via het Turks Cultureel Centrum en stichting Hilal Cultureel Vrouwencentrum met een omweg subsidie verleent aan de Grijze Wolven, een ultrarechtse Turkse organisatie die in het westen bekend staat als een fascistische en racistische beweging. Het Turks Cultureel Centrum kwam eerder in het nieuws omdat er een portret van een voormalig leider van de Grijze Wolven hing terwijl het gebouw gebruikt werd als stembureau. Dat portret werd toen verwijderd, waardoor het centrum nog steeds dienst kan doen als stembureau.

Extremistisch karakter

Net als de SP vindt het college ‘dat organisaties met een extremistisch karakter geen subsidie dienen te ontvangen’. ‘Maar we voeren in Nijmegen een integratiebeleid en daarbij hoort dat we organisaties als het Turks Cultureel Centrum en stichting Hilal Cultureel Vrouwencentrum juist actief betrekken bij Nijmegen', laat het college weten. 'In het algemeen zien we dat migrantenorganisaties, onafhankelijk van het land van herkomst, zich vaak organiseren of laten inspireren door levensbeschouwelijke, politieke of religieuze uitgangspunten. We investeren in contact met deze organisaties, geven hen subsidie voor integratieactiviteiten en betrekken hen bij beleidsontwikkeling gericht op integratie en meedoen in Nijmegen. De door de gemeente Nijmegen gesubsidieerde activiteiten zijn uitdrukkelijk niet politiek of religieus van aard. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gaat het te ver om deze organisaties als extremistisch te duiden. Wel zijn er vermoedens van banden met de extreemrechtse Turkse MHP partij en de (ultra)nationalistische TFN. Organisaties waarover twijfels bestaan in het kader van extremistische denkbeelden worden voorgelegd aan de afdeling Veiligheid die een check doet bij de nationale diensten. Mochten er vanuit het Rijk concrete contra-indicaties zijn om in de toekomst geen subsidie te verstrekken aan deze organisaties, dan zullen we hier gehoor aan geven.’ Wat betreft het verhuren van ruimtes, ligt de verantwoordelijkheid bij gesubsidieerde instellingen die zorg dragen over het verhuren van ruimtes die in eigendom van de gemeente zijn.

'Politiek witwassen'

Dat is voor Yurre Wieken (SP) onvoldoende. ‘Er wordt vooral naar het Rijk verwezen, en naar de verantwoordelijkheid van gesubsidieerde instellingen als het gaat om het verhuren van ruimtes. De zwakke schakel zit hem volgens mij dus vooral in herkenning en signalering. Wanneer meld je iets? Er lijkt weinig gemeentelijke regie of beleid te zijn, behalve 'meld het als iets niet pluis lijkt' en eventueel laten we dan de NCTV ernaar kijken. En er wordt gezegd: 'de gesubsidieerde activiteiten zijn niet politiek van aard'. Dat vind ik te makkelijk. Een herdenking van een nationalistische leider lijkt mij wel degelijk politiek van aard, en los daarvan - al is een activiteit zelf niet politiek, het kan zo wel als mantelorganisatie fungeren voor de legitimatie van een extremistische partij. Doorbraak waarschuwt in het rapport al dat de Grijze Wolven erg bedreven zijn in hun subsidieaanvragen zo inkleden dat ze precies voldoen aan de voorwaarden. Je zou het een soort politiek witwassen kunnen noemen.’

Mystery guests

Wieken vindt dat de gemeente meer kan doen, zeker als er sprake is van een verdenking. ‘Volgens mij moet er niet alleen opgetreden worden wanneer de organisatie zelf extremistische denkbeelden verkondigt, maar ook wanneer er duidelijke dwarsverbanden zijn zoals hier het geval lijkt te zijn. Je kunt ook denken aan mystery guests in het geval er gerede twijfels zijn. En bewustzijn, zowel in de gemeentelijke organisatie als bij gesubsidieerde instellingen die ruimtes verhuren. Volgens mij is het echt verstandig als de gemeente gesubsidieerde instellingen die ruimtes verhuren in ieder geval richtlijnen meegeeft hoe signalen te herkennen en te handelen wanneer er iets niet in de haak is. Dus we zijn hier nog niet over uitgepraat.’

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}