SP nog niet bereid groen licht te geven voor versmalling Graafseweg

SP nog niet bereid groen licht te geven voor versmalling Graafseweg

NIJMEGEN – De SP is nog niet overtuigd van de plannen om de Graafseweg tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg te versmallen tot twee rijstroken. De partij wil dat toekomstige verkeerseffecten beter onderzocht worden, maar het college wil dit niet toezeggen. De SP kan een cruciale rol spelen in het aannemen of afwijzen van het plan in de gemeenteraad.

Toename verkeersaanbod

De SP poogde met vervolgvragen aan het college nogmaals een beeld te krijgen van de toekomstige effecten van de reconstructie van de Graafseweg bij een aanhoudende toename van het verkeersaanbod. ‘Op dit wegdeel is sinds de aanleg van de Oversteek en de S100 sprake van overcapaciteit: er ligt meer asfalt dan nodig is voor het huidige verkeersaanbod’, laat het college weten. ‘Door dat teveel aan asfalt nu weg te halen, voorkomen we dat hier in de toekomst weer meer verkeer komt. Dat sluit aan bij het Nijmeegse beleid dat juist gericht is op het stabiliseren en limiteren van de hoeveelheid autoverkeer binnen de S100 en om doorgaand verkeer zoveel mogelijk via de S S100 en de A50 te leiden.’

'Te rooskleurig'

SP’er Yurre Wieken neemt geen genoegen met deze beantwoording. ‘Het is allang duidelijk wat het doel is van de versmalling en het verdere verkeersbeleid, maar ons probleem is en blijft dat men ervan uitgaat dat het beleid precies de gewenste effecten zal hebben qua verkeersontwikkeling. Het college wil de effecten van verkeerstoename na verdere versmalling niet doorrekenen, 'want dat moet voorkomen worden'. Dat is ons te rooskleurig, want je wil ook weten wat er gebeurt als het niet zo gaat als we verwachten.’

Onderzoek

De SP wil graag aanvullend onderzoek naar de verkeerseffecten, maar het college acht dit niet zinvol. ‘Wij hebben eerder aangegeven dat er sprake zou zijn van een toename van 8 procent op de Graafseweg bij ongewijzigd beleid. Als we de huidige hoeveelheid asfalt op dit deel handhaven, dan is de verwachting dat die extra capaciteit na verloop van tijd weer is opgebruikt, simpelweg omdat het verkeer steeds verder toeneemt. Die groei willen we niet faciliteren binnen de S100. Waar het inleveren van asfalt nu geen pijn doet omdat de ruimte niet volledig wordt gebruikt, zal dat over een aantal jaar anders zijn. Als het extra verkeer er eenmaal rijdt, krijg je het heel moeilijk weg. Met de nu voorgestelde aanpassing kunnen we een verdere verkeersgroei op de Graafseweg voorkomen. Dit plan is ook geen op zichzelf staande aanpassing op één weg in Nijmegen, het maakt deel uit van een mobiliteitsvisie die gaat over de hele stad.’

Cruciaal

Woensdagavond is er een laatste mogelijkheid om vragen te stellen aan de wethouder alvorens volgende week woensdag in de besluitronde gestemd moet worden over het plan voor de tweede versmalling van de Graafseweg. Lukt het om de SP te overtuigen, dan haalt het plan het in de raad door de steun van GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren. Blijft de SP tegen, dan is de aanwezigheid van oppositiepartij Gewoon Nijmegen, wiens raadslid wegens gezondheidsredenen de laatste raadsvergaderingen miste, cruciaal om het plan alsnog tegen te houden.

 

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}