SP verbolgen over 'draai' PvdA en 'politieke agenda' bij behandeling scenario's Graafseweg

SP verbolgen over 'draai' PvdA en 'politieke agenda' bij behandeling scenario's Graafseweg

NIJMEGEN – SP-fractievoorzitter Hans van Hooft snapt niet waarom de PvdA nu wel voor een versmalling van de Graafseweg op het traject Rozenstraat-Wolfskuilseweg is en hoopt dat de oppositiepartij nog terugkomt op haar ‘draai’ als er een betere berekening van een door hem voorgesteld vierbaansscenario komt.

Ook is Van Hooft van mening dat dit scenario door ambtenaren en de wethouder moedwillig de nek omgedraaid is. De kans dat ambtenaren zich opnieuw over het scenario gaan buigen, lijkt echter klein.

'Tot een nieuwe conclusie gekomen'

De SP dwong eerder middels een motie af dat er begin dit jaar opnieuw naar verschillende scenario’s gekeken werd, omdat de partij – samen met een groot deel van de oppositie – de verkeerseffecten van een versmalling van de Graafseweg tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg niet zag zitten. Onder die oppositie hoorde ook de PvdA, toen nog vertegenwoordigd op dit dossier door het inmiddels opgestapte raadslid Theo de Wit. ‘Ja, we zijn eerder tegen een versmalling geweest’, zegt PvdA-fractievoorzitter Ammar Selman. ‘Dankzij de uitwerking door de ambtenaren van de motie van de SP hebben we een beter beeld en zijn we tot een nieuwe conclusie gekomen. Dan moet je ook durven om een nieuw standpunt in te nemen. Wij steunen een variant die voorziet in één rijbaan in beide richtingen en een busbaan voor de richting stadinwaarts. Dat lijkt ons een aanpassing die bijdraagt aan de leefbaarheid, veiligheid en het aanzien van de omgeving.’

'Verkeerd ingetekend'

Van Hooft noemt de draai van de Pvda ‘zo krom als wat’ en wijt het aan de notie dat de variant die hij voorgesteld heeft, waarbij de vier rijbanen in stand gehouden worden met een versmalde linkerbaan en zelfs tussen de Looimolen en de Wolfskuilseweg een ventweg gerealiseerd zou kunnen worden met parkeerplaatsen voor omwonenden, door de ambtenaren op de verkeerde plek ingetekend is. ‘Hij is ingetekend op het smalste deel van de Graafseweg, waar er inderdaad geen ruimte over is. En dan wordt het door het college afgedaan als onmogelijk. Maar dat is geen eerlijke representatie.’ Van Hooft heeft de situatie zelf ter plekke uitgemeten toen naar zijn idee door de uitwerking van de SP-motie door de gemeente ‘de hele discussie over doorstroming versus veiligheid op hetzelfde punt bleef staan’.

Politieke agenda

Van Hooft wijst ook beschuldigend naar wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks). ‘De wethouder heeft, net als de raad, een eigen politieke agenda. Maar de gemeenteraad is hier de baas.’ Tiemens is niet van de beschuldiging gediend. ‘De suggestie dat dit politiek is ingestoken, werp ik verre van me. Ik vind dit ook een belediging voor de ambtenaren die er serieus naar gekeken hebben en u uitgebreid van antwoord hebben voorzien.’ ‘Er is niet gezocht naar maximale mogelijkheden die er zijn’, vindt Van Hooft. ‘Daarmee is geen uitvoering gegeven aan de motie. We hebben gevraagd om de ruimte maximaal te benutten voor veiligheidsmaatregelen.’ Selman: ‘Laten we met z’n allen vaststellen dat we politici zijn en geen rekenexperts, en vertrouwen op de ambtenaren.’

Draai terug

Van Hooft doet een oproep aan Selman: ‘Als u die draai van 180 graden terug maakt, kunnen wij die vierbaans variant realiseren, waarbij er geen files hoeven te ontstaan, wel veiligheid geboden wordt en er ook nog plek overblijft voor bomen en parkeren. Het is een win-win-winsituatie. Als deze variant op een eerlijke manier ingetekend wordt, krijgt de PvdA misschien wel het beeld van een ‘gigagoede’ variant erbij als optie. Ik roep u dus op om bij zinnen te komen.’ Tiemens doet het scenario van Van Hooft af als onrealistisch: ‘Het zou te mooi om waar te zijn al deze dingen te realiseren in dezelfde ruimte die nu beschikbaar is.’

Steun oppositie

Van Hooft vindt veel gehoor bij de oppositie voor een variant die in ieder geval voorziet in vier rijbanen. Hans van Deurzen (50Plus): ‘Wij willen alle varianten goed kunnen onderzoeken. Daarom willen we ook nog een keer goed naar de variant van Van Hooft kijken.’ Frank Jasper van Gewoon Nijmegen ziet ook niets in een versmalling naar minder rijbanen: ‘Het gaat om een van de belangrijkste toe- en afvoerwegen voor de binnenstad. Heel merkwaardig om dan van de Graafseweg een minuscuul weggetje te maken om met je bakfiets overheen te kunnen.’ Stadpartij DNF ziet liever een andere vierbaans variant, maar is bereid mee te gaan met het scenario van Van Hooft. De VVD is van plan het college middels een motie op te roepen de weg veiliger in te richten met behoud van twee rijbanen in beide richtingen. Van Hooft zelf is van plan om zijn variant als motie in stemming te brengen. De Partij voor de Dieren had liever een scenario zonder busbaan met meer groen gezien, maar geeft aan mee te gaan met PvdA, GroenLinks en D66 als dat een versmalling mogelijk maakt.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}