Spitsknip Griftdijk vooral nog overtreden door bezoekers van buiten de regio

Spitsknip Griftdijk vooral nog overtreden door bezoekers van buiten de regio

NIJMEGEN – De spitsknip op de Griftdijk in Nijmegen-Noord wordt steeds minder overtreden, en hoofdzakelijk nog door bezoekers van buiten de regio. Eerste overtreders krijgen niet meteen een boete, maar eerst een waarschuwing.

Aan dat beleid wil de gemeente Nijmegen vasthouden. Een uitbreiding van de knip is nog niet aan de orde.

Spitsknip

De spitsknip op de Griftdijk in Nijmegen-Noord houdt in dat er op werkdagen een sluiting voor motorvoertuigen geldt tussen 7 en 9 uur en tussen 16 en 18 uur. De spitsknip is sinds 16 juli 2018 van kracht en sinds september 2018 zijn de camera’s geactiveerd. Nijmegen heeft besloten een coulanceregeling toe te passen en automobilisten die voor het eerst de sluiting overtreden een waarschuwingsbrief te sturen. Pas bij een herhaalde overtreding worden de kentekens doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM). Per werkdag worden momenteel circa 15 kentekens doorgegeven aan het OM van auto’s die vaker dan één keer de overtreding begaan. Wijkbewoners mogen maximaal twee ontheffingen per adres aanvragen.

Coulanceregeling

In de loop van 2019 is het aantal waarschuwingsbrieven gedaald naar zo’n 100 per werkdag. In de eerste weken van 2020 is dat verder gedaald naar circa 60 per werkdag. Oorspronkelijk werden de meeste brieven binnen de regio verstuurd werden, maar in het najaar van 2019 gingen de meeste brieven naar plaatsen buiten de regio. ‘Het gaat dus in toenemende mate om mensen die weinig in de regio komen en het inrijverbod blijkbaar niet goed herkennen. De meeste "eerste overtreders" gaan onbewust in de fout. Daarom willen we de coulanceregeling ook niet laten vervallen. Dat zou namelijk betekenen dat het OM een boete vaststelt van 95 euro, en dat is een onaangename verrassing voor de bezoeker van de stad. De coulanceregeling die we nu hanteren wordt over het algemeen door de overtreders positief gewaardeerd.’ De totale kosten van het versturen van waarschuwingsbrieven bedroegen in 2019 ruim 70.000 euro. ‘Als het aantal waarschuwingsbrieven op het huidige niveau blijft, zullen de kosten voor 2020 maximaal 30.000 euro bedragen.’

Ledschermen

Eind februari heeft de gemeente als proef twee mobiele ledschermen geplaatst waarmee de weggebruikers tijdens spitstijden expliciet op de afsluiting gewezen. Deze zijn geplaatst op de Margaretha van Mechelenweg (voor de kruising met de Griftdijk) en op de Griftdijk (voor de rotonde met de Keizer Hendrik VI-singel). Deze worden in principe tot juni ingezet voor de spitsknip.

Uitbreiding knip later aan de orde

‘Hoewel het instellen van een 24-uursknip de bebording eenvoudiger en duidelijker maakt, is het op dit moment daarvoor in onze ogen nog te vroeg. De kritische grens van circa 800 tot 1000 verkeersbewegingen per uur is nog niet bereikt. Wanneer de woningbouw in de westflank van de Waalsprong is afgerond en de Italiëstraat geopend wordt, zal een uitbreiding van de werkingsduur van de knip aan de orde komen.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}